Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

                                              

 

 

Otvorenie školského roka 2022/2023


Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začne  5.9.2022 o 8:00  svätou omšou.

 

Obed sa v tento deň nevydáva.

ŠKD začína svoju činnosť od 6.9. ( v utorok).

Žiaci musia mať vyplnené "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" s dátumom platnosti 5.9.2022.

Tlačivo nájdete aj v prílohe tohto oznamu nižšie.  

 

/domain/zsrabcice/files/pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

Vedúca ŠJ oznamuje, že prevádzka ŠJ začína dňa:05.09.2022 t. j. v
pondelok pre MŠ a pre ZŠ 6.9.2022 t.j. v utorok.
Zápisné lístky s výškou nových poplatkov platných od 01.01.2022
nájdete na stránke školy. Je potrebné si ich vytlačiť a vyplnené
doniesť do školskej jedálne. Od septembra budú deti v Základnej
škole mať čipy, čiže je potrebné s vyplneným zápisným lístkom
doniesť 6€ za každý čip, ostatné vám vysvetlí vedúca ŠJ pri odovzdaní
zápisných lístkov.
Výška poplatkov za stravu je zverejnená na stránke Základnej školy
aj na nástenkách v MŠ a ŠJ.

Poplatky za stravu 2022 

/domain/zsrabcice/files/poplatky-za-stravu-na-rok-2022-28129.docx

AKTUÁLNE

Nový zápisný lístok stravníka 2022 - k stiahnutiu:

 

/domain/zsrabcice/files/zaCC81pisnyCC81-liCC81stok-stravniCC81ka-2022.doc

 

 

MOMENTKY Z LETNEJ ŠKOLY 2022

V pondelok pokračujeme....

Tešíme sa na Vás

 

 

 

 

 

Oznam pre deti a rodičov, ktorí sa prihlásili na 

Letnú školu 2022

Milé deti a rodičia, v pondelok 15.8.2022 o 8:00 hod Vás čakáme v budove Základnej školy.

Obed budete mať zabezpečený.

Tešíme sa na Vás

Vaši lektori 

Pre ďalšie informácie kontaktujte p. riaditeľku 0911 924 345.

 

Poplatky za stravu na rok 2022

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/poplatky-za-stravu-na-rok-2022.docx

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rabčice č. 2/2021

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/vseobecne-zavaezne-nariadenie-obce-rabcice-c.-22021.pdf

 

uverejnené dňa 4.01.2022, Jana Slovíková, vedúca ŠJ

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice