Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020  sa s účinnosťou od 26.10.2020, t.j. od pondelka  prerušuje školské vyučovanie pre žiakov v piatom až v deviatom ročníku. Žiaci 5.-9. ročníka od 26.10.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

Z obedov budú automaticky odhlásení. 

Prevádzka materskej školy a základnej školy pre žiakov 1.-4. ročníka bude pokračovať v štandardnom režime podľa rozvrhu. 

V prevádzke bude aj školský klub detí.

 

Termíny  jesenných prázdnin

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia  v termínoch:

30. októbra -  2. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 3.11.2020, t.j. v utorok), 

 6. novembra - 9. novembra 2020 (školské vyučovanie bude od 10.11.2020, t.j. v utorok).

 

Zverejnené: 25.10.2020

 

 

 

 

ZŠ s MŠ Rabčice 194  je partnerskou školou v projekte:

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice