Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

 

 

 

 

 


  

ZŠ s MŠ Rabčice 194  je partnerskou školou v projekte:

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

OZNAM - 30.08.2021

Vážení rodičia, 

školský rok 2021/2022 sa začína dňa 2.9. 2021 ( t.j. vo štvrtok) o 8. 00 hod  Sv. omšou.

Po skončení Sv. omše sa žiaci presunú do svojich tried s triednymi učiteľmi. V tento deň žiaci nebudú potrebovať tašky a ani prezúvky.

Školský klub detí bude fungovať od 3.9.2021.

Materská škola bude od 2.9.2021 otvorená od 6.30 hod do 16.00 hod.

Poprosíme o vyplnenie dokumentu - písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  žiaka pri jeho nástupe do školy:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

 

PaedDr. Viera Baláková, r.š.

Školská jedáleň informuje:

Vedúca ŠJ oznamuje, že prevádzka ŠJ začína dňa:02.09.2020 t. j. vo štvrtok pre MŠ a pre ZŠ 3.9.2021 t.j. v piatok.

Zápisné lístky s výškou nových poplatkov platných od 01.09.2021 nájdete na stránke školy alebo si môžu o ne požiadať žiaci 2.9.2020 od triednych učiteľov, alebo priamo v ŠJ. Vyplnené a podpísané zápisné lístky je potrebné doniesť do ŠJ.
Výška poplatkov za stravu je zverejnená na stránke Základnej školy
aj na nástenkách v MŠ a ŠJ.
Vzhľadom na sprísnené opatrenia obedy pre dôchodcov zatiaľ nebudú.

 

Zápisný lístok vzor

 

VZN - obec Rabčice

 

 

 

OZNAM 

Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

Vážení rodičia
S cieľom zachovať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zostavilo manuál opatrení, v rámci ktorých má škola zistiť záujem rodičov o dobrovoľné testovanie žiakov na školách kloktacími testami. Svoj súhlas s testovaním prosím nahláste triednemu učiteľovi vášho dieťaťa  alebo na email riaditelka@rabcicezs.sk najneskôr do 25.8.2021. Testovanie prebehne v čase od 2.9.-5.9. 2021. Možnosť testovania kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali COVID-19.
Vedenie školy musí nahlásiť záujem o testovanie a objednanie testov najneskôr 26.8.2021.

 

Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

Milí rodičia, škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosíme o vyjadrenie  záujmu a nahlásenie triednemu učiteľovi, alebo na email riaditelka@rabcicezs.sk  do 25.08.2021.

 

PaedDr. Baláková, r.š.

23.8.2021
 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice