Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

p7090022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ s MŠ Rabčice, v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, vyhlasujú súťaž


Zelená pre zmenu


Časový plán súťaže:


Obdobie                                   Aktivita
December 2016                     Vyhlásenie súťaže
Január 2017                            Triedne kolá
Február 2017                          Školské kolo
Marec 2017                             Finále
Apríl –jún 2017                       Realizácia víťazného návrhu

 

Úlohou žiakov zo ZŠ s MŠ Rabčice je nakresliť / vytvoriť (fantázii sa medze nekladú) návrh ekoučebne, ktorá bude na školskom dvore.
Práce, ktoré sa dostanú do finále, budú ocenené sladkou odmenou a víťazný návrh bude zrealizovaný.


Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na webovej stránke školy, webovej stránke obce a v regionálnych médiach.


Tešíme sa na Vaše návrhy!


Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice: PaedDr. Viera Baláková
V Rabčiciach, 1.12.2017
 

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice

 

p7090008

 

 

 

Motto: "Byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu!"

pb030561

 

Obecný úrad Rabčice

www.rabcice.sk

 

Roľnícke družstvo Rabčice

www.rdbabiahora.szm.com/

 

Farský úrad Rabčice

www.fara.sk/rabcice/