Zmluvy k ukončeným projektom:

312011H129

312011M124

/domain/zsrabcice/files/zmluva_312011h129_compressed.pdf

 

/domain/zsrabcice/files/zmluva_312011m124_compressed.pdf

ZŠ s MŠ Rabčice - školský  rok 2018/ 2019

 

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 250 žiakov, ktorí sú rozdelení do 14 tried. V ročníkoch 1. – 4. máme 112 žiakov, z toho 58 chlapcov a 54 dievčat. Žiaci prvého stupňa môžu aj tento rok navštevovať školský klub. Na druhom stupni je 138 žiakov, z toho 71 chlapcov a 67 dievčat. Materskú školu navštevuje 56 detí.  Naďalej pokračujeme v rozvíjaní mimoškolskej činnosti. Záujmové útvary si žiaci vyberajú podľa zamerania a ich činnosť prebieha každoročne od 1. októbra.

 

Plníme stanovené strategické ciele:

1. Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.

2. Zvyšovanie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania.

3. Modernizácia výchovy a vzdelávania.

 

ZŠ s MŠ Rabčice aj v tomto školskom roku pokračuje v realizácii rôznych projektov a zapája sa do grantov. Projektovými aktivitami  rozvíjame zdravotnú gramotnosť žiaka na 3 úrovniach:

·         funkčná – rozvoj tradičnej zdravovedy,

·         interaktívna – zvyšovanie vnútornej motivácie k pravidelnému pohybu,

·         kritická – rozvoj schopnosti kriticky komunikovať o zdraví a aktívne sa spolupodieľať pri tvorbe zdravého sociálneho prostredia.

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít, získali nové prenosné zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojom živote. 

 

V mesiaci november:

Projekt: „Rozvoj zdravotnej gramotnosti žiaka ZŠ“, prináša ucelený systematický plán zostavený s dôrazom na nesúťažné športovanie a pre radosť zo samostatného pohybu.

 

Projekt je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

 

 

Európska noc výskumníkov

 

V obchodnom centre Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sa dňa 28.9.2018 konal 12. ročník festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“. Banská Bystrica bola jedným z piatich miest Slovenska, ktoré sa na jeden deň stali centrom vedy. Motto tohto ročníka „Výskumníci v nás“ inšpirovalo malých aj veľkých objaviteľov. Prilákal tisícky návštevníkov a medzi nimi aj našich žiakov 8. a 9. ročníka a členov Amavet klubu zo ZŠ s MŠ Rabčice v sprievode učiteľov Ing. Angely Bigošovej, Mgr. Michala Rímskeho a Mgr. Kristíny Lubasovej.
Navštívili sme vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. V sálach CINEMAXU v obchodnom centre sa uskutočnili viaceré vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.
V rámci tohto vedeckého festivalu sme si vyskúšali simulátor prevrátenia vozidla, prácu 3D tlačiarne, preverili vedomosti z geografie a techniky, dozvedeli sa zaujímavosti z práce pri detekcii stôp zločincov, bezpečnej jazdy vozidlom a dodržiavania bezpečnej vzdialenosti vozidiel. Taktiež sme sa zúčastnili zábavných vedomostných súťaží. Odchádzali sme nadšení z objavovania tajov vedy a s predsavzatím, že na budúci rok si ďalší ročník festivalu vedy nenecháme ujsť.

Ing. Angela Bigošová

 

 

Európska noc výskumníkov na Slovensku- Žilina

Žiaci 6. a 7. ročníka v sprievode triednych učiteľov sa zúčastnili 12. ročníka projektu – festivalu vedy a techniky „ Európska noc výskumníkov“. Prebiehal posledný piatok septembra 2018 v piatich slovenských mestách. My sme si vybrali najbližšie z nich – Žilinu. Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Paralelne sa organizuje v 24 štátoch Európy. Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci v nás“Snahou usporiadateľov bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú ho k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. Na účastníkov projektu čakalo 24 vedeckých stánkov, ktoré boli umiestnené v Aupark Shoping Centre. Našich žiakov najviac zaujal elektromobil, 3D tlačiareň, roboty, elektrická 4-kolka, virtuálny svet, výroba platobných kariet, daktyloskopia, ako sa určujú rozmery našej Zeme a iné. Vo všetkých stánkoch si mohli niečo vyskúšať, zhotoviť alebo sa súťažne zapojiť. Mnohí si takto „zarobili“ tričká, ruksaky, šiltovky a odznaky. Veríme, že projekt splnil cieľ a naši žiaci si vyberú na štúdium školu s technickým zameraním.

 

RNDr. Zlatica Krumpová


 

Realizujeme... Zdravotná gramotnosť pre každého
s podporou Žilinského samosprávneho kraja