Školský rok 2016/2017

Rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2016/2017


V školskom roku 2016/2017 ukončilo školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Rabčice 28 žiakov.

Títo žiaci pokračujú vo vzdelávaní na stredných školách :
Gymnázium – 10 žiakov
Študijné odbory – 13 žiakov
Učebné odbory – 5 žiakov

V štúdiu na vybraných školách im prajeme veľa úspechov , úspešné zvládnutie a ukončenie štúdia.
Ing . Morozová Oľga

 

Školský rok 2015/2016

 

 

Mr Ray - english week Europe

Dnešná doba si vyžaduje vedieť aspoň jeden cudzí jazyk aktívne.


V máji tohto školského roka sa 40 žiakov zo ZŠ s MŠ v Rabčiciach zapojilo do týždenného jazykového kurzu z anglického jazyka. Všetko to prebiehalo v priestoroch základnej školy. Vyučovanie viedol americký lektor, Ray Sikorski, pôsobiaci na Slovensku. Hravou metódou vyučovania prilákal množstvo žiakov. Naši žiaci každodenne prinášali pozitívne ohlasy z týchto hodín. Lektor komunikoval iba v angličtine, a tým vzbudil väčší záujem u žiakov venovať sa aktívnejšie cudziemu jazyku. V budúcom školskom roku budeme naďalej rozvíjať snahu žiakov zlepšovať sa v angličtine aj takýmto spôsobom vyučovania.
 

 

Krôčik od medaily na celoštátnom kole-  Technickej olympiády

 

Veľká radosť nastala nielen v rodine Bandíkových, ale aj v ZŠ s MŠ Rabčice, keď Alžbetka a Barborka, sestry a zároveň žiačky 9. a 8. ročníka, sa po viacročnom úsilí a príprave v predmete Technika cez víťazstva v okresnom a krajskom kole dostali až do celoštátneho kola Technickej olympiády.
V poradí už šiesty ročník sa konal v dňoch 4. – 5. mája 2016 na pôde Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. V teoretickej aj praktickej časti si sily zmeralo osem súťažných dvojíc. Najviac sa darilo tímu zo ZŠ v Sabinove, ktorí ako jediné družstvo, zvládli praktickú časť - zapojenia tranzistorového blikača do svorkovnice. Druhé a tretie miesto obsadili družstvá školy s rovnakým počtom bodov – ZŠ Margecany a ZŠ Prievidza.
Naše družstvo v poradí s tretím najlepším počtom bodov, obsadilo štvrté miesto. Dievčatá boli trochu sklamané, veď bronzová medaila bola na dosah.
„Najťažšia bola pre nás praktická časť,“ priznali zhodne obidve sestry. „Za pekné štvrté miesto vďačíme najmä dobrej príprave s našou pani učiteľkou techniky Ing. A. Bigošovej, na krúžku Techniky, počas voľných hodín, ale aj vo voľnom čase,“ doplnili.
Dievčatám patrí veľké uznanie nielen za perfektné umiestnenie, keď sa ako zástupca z oravských ZŠ dostali až do finále, ale aj za to, že boli jediným družstvom zloženým „iba z dievčat“ medzi samými „chalanmi“! Týmto naše úspešné reprezentantky školy ukázali, že poznatky z predmetu technika dokážu využiť v praxi nielen chlapci, ale aj dievčatá.
 

 

Dejepisná olympiáda

 

V okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 12. 2. 2015 v Námestove, našu školu reprezentovali Matúš Bublák 6. A, Matej Kocúr 6. B, František Živčák 7. A a Zuzana Vojtašáková 8. A. Súťaž bola náročná a najúspešnejšie nás reprezentovali Matúš Bublák, ktorý skončil na štvrtom mieste a František Živčák, ktorý aj v tomto roku nenašiel konkurenciu a opäť obsadil prvé miesto. Postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo sa v Martine v Gymnáziu Viliama P. Tótha. František Živčák nesklamal a našiel len jedného premožiteľa. Obsadil teda vynikajúce druhé miesto. Blahoželáme!
 

 

Školský výlet žiakov 3. a 5. ročníka


Dňa 15. 6. 2016 na záver školského roka sa žiaci 3. a 5. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili školského výletu. Spoznávali krásy a minulosť Slovenska na hrade Strečno, ako aj nádherné výšivky, život obyvateľov a dreveničky s unikátnymi ornamentami v dedinke Čičmany. Z výletu si priniesli nielen suveníry, ale aj množstvo nových informácií a zážitkov. V budúcnosti sa už tešia na ďalšie spoznávanie nových miest nášho krásneho Slovenska


 

RABČICKÍ ŠKOLÁCI V SPOLOČNEJ SIETI


Dňa 17. júna 2016 zazneli v priestoroch Spojenej školy v Nižnej goralské piesne a melódie v podaní detského folklórneho súboru Kašunka z Rabčíc. Vystúpenie tohto súboru otvorilo spoločný projekt Spojenej školy v Nižnej a Základnej školy s materskou školou v Rabčiciach s názvom Sieťovanie. Spolupráca dvoch oravských škôl je súčasťou nového typu projektu, ktorý vychádza z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a jeho hlavným koordinátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Okrem neho sa na ňom podieľajú aj Úrad vlády SR a švajčiarske veľvyslanectvo na Slovensku. Cieľom tohto medzinárodného projektu je vybudovanie partnerstva medzi základnými a strednými školami a taktiež medzi firmami a strednými odbornými školami. Takéto ,,zosieťovanie“ by malo umožniť to, aby sa školy navzájom dopĺňali a v spolupráci s firmami umožnili svojim žiakom dosiahnuť kvalitné odborné vzdelanie, ktoré im umožní uplatniť sa v zaujímavej profesii na trhu práce.
Úvodné stretnutie dvoch partnerských škôl bolo pre obidve zúčastnené strany veľmi obohacujúce a inšpirujúce. Deti z rabčickej základnej školy okrem pekných goralských piesní priniesli so sebou aj dobrú náladu, radosť z poznávania, detskú zvedavosť a úprimnú vďačnosť za všetko, čo im ich hostitelia ponúkli. Učitelia, majstri odborného výcviku a vychovávatelia z nižnianskej strednej školy pripravili pre nich bohatý zábavno-náučný program, prostredníctvom ktorého im predstavili jednu z dvoch zložiek Spojenej školy v Nižnej – Strednú odbornú školu technickú a možnosti, ktoré táto vzdelávacia inštitúcia svojim študentom ponúka. Takto sa ,,malí“ školáci mohli zábavnou formou vzdelávať v rôznych oblastiach, ako sú psychológia, literatúra, matematika, podnikanie a pod. Okrem práce s tabletmi mohli na dielňach ovládať aj roboty alebo spoznávať princíp ,,inteligentného“ energeticky úsporného domu. Deti mohli svoju kreativitu a technickú zručnosť prejaviť aj na tvorivých dielňach, ktoré viedla ich pani učiteľka Ing. Angela Bigošová. Program pre rabčické deti pripravili nielen pedagógovia, ale aj domáci stredoškoláci, ktorí ich oboznámili s technickými novinkami a ich praktickým využitím. Popri súčasných študentoch zaujal deti aj absolvent tunajšej strednej odbornej školy, Peter Ľuba – študent anglistiky a amerikanistiky na Karlovej univerzite v Prahe. Jeho prezentácia ich mohla presvedčiť o tom, že aj žiak strednej odbornej školy, ak naplno využije svoj potenciál, dokáže sa presadiť na kvalitnej univerzite. Po náročnom dni bohatom na zážitky a informácie bolo pre vzácnych hostí pripravené pohostenie v altánku, ktoré pripravili vychovávatelia z internátu, kde sú počas školského roka ubytovaní viacerí študenti spojenej školy, medzi inými aj z Rabčíc.


Hlavným iniciátorom vzniku spolupráce obidvoch škôl bola učiteľka Spojenej školy v Nižnej Ing. Beáta Ľubová, ktorá v minulosti učila aj v Rabčiciach. Po skončení stretnutia bola táto angažovaná učiteľka veľmi spokojná s celkovým priebehom podujatia a hlavne s tým, čo prinieslo. Veľmi ocenila prístup všetkých zúčastnených, za čo im patrí jej vďaka. Zvlášť ocenila prístup PaedDr. Viery Balákovej, riaditeľky základnej školy v Rabčiciach za ochotu, ústretovosť a vysoký štandard spolupráce. Záverečné vyznanie Ing. Ľubovej, koordinátorky ,,zosieťovania“ nižnianskej strednej a rabčickej základnej školy najlepšie vystihuje zmysel a význam celého projektu: ,,Dali sme do toho srdce; to najlepšie, čo v nás je, a to ma napĺňa spokojnosťou, radosťou a zároveň hrdosťou na mojich kolegov. Som šťastná, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorí sú múdri, tvoriví a dobroprajní, a že spoločne dokážeme vytvárať ostrovček pozitívnej spolupráce.“


Účastníci projektu si môžu spoločne zaželať: Dovidenia opäť v Nižnej – ,,dovidzeňa“ v Rabčiciach !

Miloš Kázik

foto k akcií - klikni


 

V školskom roku 2015/2016 navštevuje našu školu 267 žiakov z toho 158 žiakov na ročníkoch 5.-9. a 109 žiakov na ročníkoch 1. – 4.

 

Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych kultúrnych, športových a vedomostných súťaží.

 


Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov

Odvtedy, ako bola dokončená v Rabčiciach telocvičňa, usporadúva majstrovstvá okresu žiakov v streľbe naša škola. Aj v tomto školskom roku 2015/2016 sa uskutočnila táto športová disciplína 18. novembra u nás.
Počet súťažiacich sa každý rok pohybuje okolo 40 strelkýň a strelcov. Od školského roku 2012/2013 sa táto disciplína rozdelila na starších a mladších žiakov. Nedelia sa na chlapcov a dievčatá. Naša škola dosahuje priebežne dobré výsledky. Vlani mladší žiaci osadili na kraji tretie miesto. Keďže v júni odišli s deviatakmi všetci dobrí starší strelci, v tomto roku súťažili naši siedmaci s deviatakmi ostatných škôl. Aj napriek tomu je umiestnenie našich žiakov nasledovné:


Starší žiaci v zložení:
 Adam Laštiak – 7.B – 165 bodov
 Mário Zošák – 7.A – 160 bodov
 Peter Borový – 7.A – 155 bodov


Spolu 480 bodov a umiestnili sa na treťom mieste.

Mladší žiaci v zložení:


 Milan Klinovský – 6.B – 153 bodov
 Matúš Ďubek – 6.B – 148 bodov
 Miloš Slovík – 7.B – 128 bodov
Spolu 429 bodov. Ich družstvo sa umiestnilo na 2. mieste a Milan Klinovský ešte pridal 2. miesto v jednotlivcoch.

 


EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2015


„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“
Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov: používa sa tu viac ako 200 európskych jazykov.


V školskom roku 2015/2016 sme si tento deň pripomenuli 28. 10. 2015. Žiaci deviateho ročníka za pomoci učiteľov anglického jazyka si pripravili množstvo súťaží, od spievania anglických piesní, cez kvízy a hry zamerané na vedomosti z anglického, ale aj zo slovenského jazyka. Zaujímavou aktivitou bolo oblečenie každej triedy do rovnakých farieb. Súťažilo sa aj vo vyrezávaní najkrajšej tekvice. Žiaci boli odmenení sladkými dobrotami. Počas celého dňa vládla príjemná atmosféra. Veríme, že sa nám podarilo motivovať účastníkov Európskeho dňa jazykov k tomu, aby sa zaujímali nielen o svetové, ale i iné jazyky Európy, pretože sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.

 

 

Naši žiaci opäť úspešní na technickej olympiáde

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na šiestom ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 2. 12. 2015 v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažilo 16 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.


Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to mladší a starší žiaci. V kategórii mladších žiakov našu školu ZŠ s MŠ Rabčice reprezentoval Tobiáš Grobarčík, žiak zo 7. A triedy a v kategórii starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovali žiačky Barborka Bandíková z 8. A triedy a Alžbetka Bandíková z 9. A triedy.


Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť drevenú uholnicu a Tobiáš to vzhľadom na krátkosť prípravy na olympiádu (zúčastnil sa ako náhradník) zvládol veľmi dobre a s druhým najvyšším počtom bodov v silnej konkurencii mu to zaistilo druhé miesto. Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť svietnik z dreva a oceľovej tyče, čo bola náročné úloha na zostrojenie, ale aj na čas. Výrobok Alžbetky a Barborky bol najlepší a zároveň s najviac správne zodpovedanými otázkami v teoretickej časti, im to zabezpečilo suverénne víťazstvo až zo 16 – tich súťažiacich škôl.


Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si hrdo odniesli víťazné poháre, diplomy a knihy. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme najmä Barborke a Alžbetke veľa úspechov na krajskej súťaží, ktorá sa uskutoční dňa 3. 2. 2016 v SOŠ technickej v Námestove.


Prvý výlet krúžku „ Mladý cestovateľ“.


Počas babieho leta sa nám podarilo zrealizovať výlet, ktorý sme chceli uskutočniť už vlani, ale pre nepriaznivé počasie sme ho na poslednú chvíľu zrušili. Počas slnečného sobotného rána sme mali krásne pohľady na krajinu striedavo zahalenú hmlou a zaliatu slnkom. Z hodín geografie vieme, že tento jav sa nazýva inverzia.


Prvou zastávkou boli Donovaly. Toto lyžiarske a turistické centrum Slovenska je deťom známe ako miesto, kde sa nachádza rozprávkové mestečko Habakuky. Našim cieľom bol najvyšší vrch Zvolen, na ktorý vedie sedačková lanovka. Väčšina detí sa lanovkou neviezla, tak som zvolila tento spôsob dopravy. Deti boli nadšené, ako kabínky naberali výšku. S niektorými sa v kabínke viezli aj paraglidisti s obrovskými batohmi, v ktorých mali zbalený padákový klzák. Po vystúpení z lanovky sme si prezreli panorámu krajiny a podľa panoramatickej mapy sme si pomenovali vrchy, ktoré sme videli. Babiu horu nebolo vidieť, ale Roháče a Kriváň áno. Potom nás čakalo divadlo vo vzduchu. Paraglidisti sa v dosť silnom vetre predvádzali a samozrejme deťom kývali. Pri krajšom počasí ich tu býva veľmi veľa a je možné zaplatiť si takýto let s inštruktorom.


Druhou zastávkou bolo pútnické miesto „ Staré hory“. Bola prvá sobota v mesiaci a tá býva vyhradená pre pútnikov - Fatimské soboty. Svätá omša bola v prírodnom areáli na Studničke. Boli sme prekvapení, aké tu bolo množstvo pútnikov .


Treťou zastávkou bola banícka obec Špania Dolina. Na námestí nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá s nami prešla celý areál obce po náučnom chodníku. Dominantou obce je kostol Premenenia Pána vysvätený v roku 1254. V kostole sú krásne maľby od J. Hanulu. Z kostola vedie kryté drevené schodisko so šindľovou strechou 162 schodmi, ktoré sú pamiatkou na časy silnej evanjelizácie . Každá katolícka rodina, ktorá sa do obce prisťahovala postavila jeden schod. Špania Dolina bola preslávená pre svoje náleziská medenej rudy, ktorá obsahovala aj striebro. Nálezisko bolo známe v celej Európe. Zlaté časy ťažby boli v 15. a 16. storočí. Baníci hĺbili šachty niekoľko sto metrov hlboké. Najhlbšia šachta Ludovika mala hĺbku 440m.Vyťažená hlina sa ukladala na obrovské hromady- haldy. Po najväčšej halde vedie aj náučný chodník, ktorý sme prešli s našou sprievodkyňou. Majitelia baní z rodu Thurzovcov boli veľmi pokrokoví a zavádzali najmodernejší spôsob ťažby. Prácu koní, ktoré ťahali banské stroje nahradili kolesá poháňané vodou. Do doliny viedol unikátny vodovod dĺžky 36 km, ktorý privádzal povrchovú vodu až spod Prašivej v Nízkych Tatrách. V druhej polovici 18. storočia boli miestne ložiská vyťažené. Miestni obyvatelia si začali privyrábať ťažbou a spracovaním dreva a ženy paličkovaním povestných špaňodolinských čipiek. Bola tu otvorená škola paličkovania (r.1883). V roku 1957 boli snahy o získavanie medenej rudy spracovaním vyťaženej haldovej suroviny. Pre nerentabilnosť sa s ťažbou a výrobou medi prestalo.
Obec má mnoho kultúrnych pamiatok. Nachádza sa v malebnom údolí pod banskou haldou. V okolí sú pozostatky banskej činnosti- štôlne a šachty. Pôvodné drevenice a technické budovy čakajú na zaradenie do zoznamu UNESCO. Zaujímavosťou sú slnečné hodiny na mnohých budovách a úplnou osobitosťou je banský orloj, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu.
Plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili v neskorších večerných hodinách domov. Žiakov chcem pochváliť za dochvíľnosť a disciplinovanosť – osobitne piatakov, ktorí boli prvýkrát s našim krúžkom.


Týmto chcem poďakovať Obecnému úradu v Rabčiciach a pánovi starostovi Jozefovi Slovíkovi, že podporili činnosť nášho krúžku finančne a preplatili žiakom vstupenky na lanovku na Donovaloch.(Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová)

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2014/2015

 

Základná škola s materskou školou v školskom roku 2014/15
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 272 žiakov, z toho na prvom stupni máme 112 žiakov a na druhom stupni 160 žiakov. Žiaci sú zadelení do 16 tried.
Počas školského roka sa priebežne zapájame do rôznych súťaží a aktivít, o ktorých Vás budeme informovať.

 


Barbora Bandíková je najlepšia


„Žiačka z Rabčíc bude reprezentovať na celoslovenskej súťaži“, s takýmto názvom sa niesla správa regionálnym informačným portálom www.OravaDnes.sk a článok pokračoval konkrétnymi informáciami:
„Krajské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 12. 2. 2015 v Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku. Súťaž bola určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, ktorí prejavili záujem o tvorivé činnosti v oblasti technických predmetov. Na vypracovanie teoretickej časti mali súťažiaci 30 minút a 90 minút na zvládnutie praktickej úlohy, v ktorej sami vytvárali rapkáč a vtáčiu búdku. V nižšej vekovej kategórii B dosiahla najvyšší počet bodov Barbora Bandíková zo ZŠ s MŠ Rabčice“.
Všetko sa to začalo v decembri 2014, keď sa nám podaril husársky kúsok a získali sme dvojnásobné víťazstvo našich žiakov v regionálnej súťaži Technickej olympiády, kde v kategórií mladších žiakov našu školu reprezentovala žiačka 7. A triedy Barbora Bandíková a za starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovala žiačka z 8. A triedy Alžbeta Bandíková a žiak 9. B triedy Matej Mordel. Víťazi postúpili do krajského kola, kde v silnej konkurencii Barborka Bandíková svojou zručnosťou a získanými vedomosťami potvrdila, že je najlepšou žiačkou v Technickej olympiáde v Žilinskom kraji. Je veľká škoda, že v nižšej kategórii, za ktorú Barborka súťažila, sa nepostupuje na celoslovenské kolo. Veríme, že o rok sa to splní a Barborka zabojuje na celoslovenskej súťaži, ako to mylne informoval regionálny portál www.OravaDnes.sk.
Radosť z víťazstva je nesmierna a tešíme sa, že máme takýchto šikovných a zanietených žiakov, ktorí chcú dokázať, že sú najlepší a odhodlane idú za týmto cieľom. V kategórii starších žiakov sa Alžbetke Bandíkovej a Matejovi Mordelovi nepodarilo získať cenu a boli z toho veľmi sklamaní. Nevadí, pre nás ste najlepší a sme na VÁS VŠETKÝCH hrdí.


Dvojnásobné víťazstvo našich žiakov na technickej olympiáde

Ako po každý rok tak aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na piatom ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 3. 12. 2014 v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažili družstvá z okresu Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci. V kategórií mladších žiakov našu školu reprezentovala žiačka 7. A triedy Barbora Bandíková a za starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovala žiačka z 8. A triedy Alžbeta Bandíková a žiak 9. B triedy Matej Mordel.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť raketoplán z dreva a Barborka to zvládla na plný počet bodov – čo jej s druhým najvyšším počtom bodov za teoretickú časť zaistilo suverénne prvé miesto (7,5 bodový náskok). Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť držiak vidlicových kľúčov z dreva a pozinkovaného plechu, čo bola náročné úloha na zostrojenie a aj na čas. Výrobok Alžbetky a Mateja bol druhý najlepší a s najviac zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo víťazstvo ( 18 bodový náskok ).
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si hrdo odniesli medaily, víťazné poháre, diplomy a vecné ceny. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme Barborke, Alžbetke a Matejovi veľa úspechov na krajskej súťaží, ktorá sa uskutoční 12. 2. 2015 v Ružomberku.

 

 

Rozprávkové vretienko

Dňa 3.2. 2015 sa uskutočnila súťaž „Rozprávkové vretienko“, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov 2. – 4.ročníka.
Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
1. miesto – Bianka Boldovjaková 4.A
2. miesto – Olívia Halková 4.A
Ivana Pitáková 4.A
3. miesto – Katarína Motyková 3.A
Tatiana Mordelová 2.B
Všetkým blahoželáme!

 

Súťaž Všetkovedko


V decembri tohto školského roku 2014/2015 sa žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. O titul Všetkovedka zabojovalo 38 našich žiakov od druhého až po piaty ročník spolu s viac ako 12 000 deťmi z celého Slovenska. Svoje sily si mohli zmerať vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Z našej školy titul Všetkovedko získali 4 žiaci a boli odmenení diplomami a peknými cenami, menovite: Jakub Tropek 3.A, Michaela Vojtašáková 4.B, Soňa Glombíková 4.B a Timotea Tropeková 5.B. Ostatní súťažiaci boli ocenení diplomom Všetkovedkov učeň a záložkou.

Zápis do 1. ročníka

Zápis do školy je deň, ktorý zanechá v každom dieťati nezabudnuteľné spomienky. Tento školský rok sa zápis konal10.2.2015 a zúčastnilo sa ho 36 detí.
Budúcich prváčikov čakalo Kráľovstvo Abecedy, v ktorom sa deti učia čítať, písať, počítať. Do tohto kráľovstva môžu v septembri vstúpiť len tie deti, ktorým sa podarí splniť úlohy, ktoré pre nich pripravil Kráľ Abecedár. Každé dieťa preukázalo svoje vedomosti v krajine Číselkovo, Písmenkovo, Farbičkovo.
Po úspešnom sa splnení úloh prešli budúci prváci bránou a za odmenu dostali medailu, diplom zo zápisu, sladkosť a malý darček, ktorý pre nich pripravili štvrtáci. Celým zápisom sprevádzali deti rozprávkové postavy, ktoré prispeli k príjemnej atmosfére.

 

Karneval

Prišiel február a s ním aj čas zábavy a radostí. Ani naša škola nezabudla na každoročnú tradíciu, ktorou sa stal karneval. 13. 2. 2015 sa naša škola premenila na „ Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju veľké množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Masky boli aj tento rok veľmi nápadité a pestré. Počas karnevalu panovala veselá atmosféra. Deti sa zabávali, promenádovali, súťažili a spoločne tancovali. Do tanca strhli aj svoje pani učiteľky, ktoré karnevalovú diskotéku spestrili svojimi maskami. Vďaka rodičom, ktorí svojim deťom vymysleli a pripravili kreatívne masky plné fantázie, bolo ťažké určiť najlepšie z nich. Preto si každý z karnevalu odniesol sladkú odmenu, malý darček, úsmev na tvári a výbornú náladu umocnenú radosťou s nastávajúcich jarných prázdnin. Všetci si skvelú zábavu užili do sýtosti a pri odchode si sľúbili, že aj o rok sa zamaskovaní opäť stretnú a roztancujú celú školu.


 

Pytagoriáda


Žiaci našej školy sa zapájajú aj do matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
Tento rok sa konal 36. ročník tejto súťaže. Najlepší riešitelia školského kola postúpili do okresného kola.
Na okresnom kole nás úspešne reprezentovala žiačka 4.A triedy Olívia Halková, ktorá získala pekne 3. miesto. Blahoželáme.


Spoznávame Východné Slovensko


Ďalším výletom krúžku „ Mladý cestovateľ“ bolo Východné Slovensko. Našou prvou zastávkou bola Levoča, ktorá je pre svoje historické vzácnosti právom zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok UNESCA. Historické jadro mesta bolo v roku 1950 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Levoča má takmer kompletne zachovaný hradobný systém. Z 15 bášt sa zachovalo šesť , z toho tri brány – Košická, Poľská a Menhardská. Našim cieľom bola návšteva kostola sv. Jakuba, kde sa nachádza najvyšší gotický oltár na svete, vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16. st. Oltár má výšku 18,26 m. V súčasnosti sa rekonštruuje, ale väčšiu časť sme videli. Kostol sv. Jakuba je stále živý , a tak vznikol nápad návštevu zopakovať aj s účasťou na sv. omši. Dominantou Levoče je kopec – Mariánska hora. Bazilika Panny Márie patrí medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta na Slovensku. Plní dojmov z Levoče sme pokračovali ďalej na východ. Videli sme Spišský hrad , prechádzali sme cez tretie najväčšie mesto Slovenska Prešov a nakoniec sme boli v cieli nášho výletu v Košiciach. Hneď na začiatku nás čakalo zaujímavé prekvapenie. Videli sme ako sa vydáva na cestu teplovzdušný balón s posádkou. Deti boli nadšené a všetci si túto zaujímavú atrakciu fotili. V Košiciach sme navštívili Východoslovenské múzeum. V prírodovednej expozícii sme si mali možnosť vidieť exponáty, ktoré nám priblížili geologickú históriu našej Zeme, prekrásne bolo mineralogické oddelenie a deťom sa tiež veľmi páčila časť o živej prírode. Na záver žiaci dostali rôzne druhy pracovných listov a v dvojiciach si prešli ešte raz múzeum, aby našli odpovede na otázky v pracovných listoch. Bolo až neuveriteľné s akým zanietením úlohy riešili. Pani sprievodkyňa im ukázala, kde si môžu odpovede sami skontrolovať. Na záver ich pochválila za disciplinovanosť pri prehliadke a za aktivitu pri práci s pracovnými listami.
Ďalšou zastávkou bol Dóm svätej Alžbety – najväčší kostol na Slovensku s plochou 1200 m2 a kapacitou viac ako 5 000 ľudí. Je to zároveň najvýchodnejšia katedrála v Európe. Komplex Dómu a priľahlých stavieb Kaplnka svätého Michala a Urbanova veža boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.
Poslednou expozíciou, ktorú sme v Košiciach navštívili bol „ Košický zlatý poklad“. Po výklade, ktorý nám priblížil históriu najbohatšieho nálezu zlatých mincí na Slovensku, sme sa dostali do trezoru Východoslovenského múzea. Zlaté mince z pokladu boli umiestnené na všetkých štyroch stenách. Poklad tvorí 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, ktoré sú usporiadané podľa oblastí Európy, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Poklad sa našiel pri stavebných prácach v Košiciach v r. 1935. Napriek tomu, že mu viackrát hrozilo, že sa nenávratne „ stratí“ , podarilo sa ho uchovať celistvý. Expozícia Košického zlatého pokladu je moderná, žiaci si mali možnosť vyskúšať interaktívne LCD tabule. Košický zlatý poklad má obrovskú historickú a numizmatickú hodnotu a jeho návšteva bola silným zážitkom pre nás všetkých.
Z Východného Slovenska sme sa vracali unavení z dlhej cesty, ale obohatení o zážitky a vedomosti, ktoré nám priblížili ďalšiu časť Slovenska.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Majstrovstvá okresu v streľbe

Aj v tomto školskom roku Základná škola v Rabčiciach organizovala okresnú súťaž žiakov v streľbe. Súťaž sa uskutočnila 14. novembra 2014. U starších žiakoch sme pre zranenia nemohli postaviť vybrané družstvo. Ale ani náhradníci nesklamali a starší žiaci v zložení Lenka Grobarčíková 9.B, Nataša Bangová 9.A a Daniela Kubíková 9.A obsadili pekné druhé miesto za Hruštínom. Druhé miesto v jednotlivcoch pridala aj Lenka Grobarčíková.
Mladší žiaci v zložení družstva Peter Borový 6.A, Adam Lašťák 6.B a Samuel Tomečko 6.B obsadili prvé miesto a postúpili na kraj. V jednotlivcoch pridali 2. miesto Adam Lašťák a 3. miesto Peter Borový.
V krajskom kole v konkurencii streleckých stredísk obsadilo družstvo mladších žiakov pekné 4. miesto. Kedy bola dodržaná zásada, že z jedného okresu postupuje jedno družstvo, naši mladší žiaci by obsadili 3. miesto, pretože 1. a 2. miesto získalo strelecké družstvo Žilina Hôrky.

František Trúchly

Dvojnásobné víťazstvo našich žiakov na technickej olympiáde


Ako po každý rok tak aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na piatom ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 3. 12. 2014 v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažili družstvá z okresu Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci. V kategórií mladších žiakov našu školu reprezentovala žiačka 7. A triedy Barbora Bandíková a za starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovala žiačka z 8. A triedy Alžbeta Bandíková a žiak 9. B triedy Matej Mordel.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť raketoplán z dreva a Barborka to zvládla na plný počet bodov – čo jej s druhým najvyšším počtom bodov za teoretickú časť zaistilo suverénne prvé miesto (7,5 bodový náskok). Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť držiak vidlicových kľúčov z dreva a pozinkovaného plechu, čo bola náročné úloha na zostrojenie a aj na čas. Výrobok Alžbetky a Mateja bol druhý najlepší a s najviac zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo víťazstvo ( 18 bodový náskok ).
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si hrdo odniesli medaily, víťazné poháre, diplomy a vecné ceny. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme Barborke, Alžbetke a Matejovi veľa úspechov na krajskej súťaží, ktorá sa uskutoční 12. 2. 2015 v Žiline.

Ing. Angela Bigošová

 

 


Skončil sa školský rok 2013/2014. Všetci žiaci našej školy prospeli a postúpili do vyšších ročníkov. Deviataci sa s nami rozlúčili pekným kultúrnym programom. Prajeme im veľa úspechov do ich ďalšieho štúdia.
Tento školský rok sme dosiahli vynikajúce výsledky vo vedomostných, kultúrnych i športových súťažiach. Osobitné poďakovanie patrí našim najúspešnejším deviatakom – Barbarke Vojtašákovej, Kristínke Tropkovej, Andrei Miklušákovej, ktorí reprezentovali našu školu, obec počas celej školskej dochádzky v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Ich ocenenia - diplomy, poháre či medaily sú príkladom pre všetkých žiakov našej školy.

Naši najúspešnejší deviataci, ktorí reprezentovali našu školu, obec počas celej školskej dochádzky v okresných, krajských, celoslovenských kolách:

1. BARBARKA VOJTAŠÁKOVÁ
- zúčastňovala sa už od 1. triedy všetkých recitačných, speváckych súťaží a úspešne
reprezentovala školu v okresných kolách
- reprezentoval školu v Biblickej olympiáde – okresné kolá a účasť na krajskom kole.
- zapájala sa do literárnych súťaží – je víťazka okresných súťaži a víťazka 6-tich celoslovenských kôl

2. KRISTÍNKA TROPKOVÁ
- za posledné roky- najlepšia športovkyňa,
- štvornásobná majsterka okresu,
- dvojnásobná účasť vo finále Slovenska v atletike- získala 2. miesto,
- 1. a 3. miesto v medzinárodnej súťaži,
- úspešne reprezentovala školu v okrese i na kraji.

3. ANDREA MIKLUŠÁKOVÁ
- športovkyňa- skok do výšky,
- 3. miesto v medzinárodnej súťaži,
- víťazka mnohých okresných kôl.

Výlet do Bojníc

Dňa 26. 06. 2014 sa uskutočnil výlet do Bojníc, ktorého sa zúčastnilo 19 žiakov našej školy- víťazov v zbere tetrapakov a plechoviek.
Naša škola sa umiestnila na 1. mieste spomedzi všetkých škôl Námestovského okresu. Víťazom blahoželáme.

 

Veľký športový úspech


Najúspešnejšia športovkyňa našej školy Kristína Tropková svoju športovú kariéru na ZŠ
ukončila krásnym výsledkom – 2. miestom na atletických majstrovstvách Slovenska v skoku do výšky, ktoré sa konali 20.júna 2014 v Trnave.
Na finále majstrovstiev Slovenska Kristína postúpila tak ako minulý rok bez problémov.
Suverénne vyhrala okresnú aj krajskú súťaž skvelými výkonmi 160 a 158 cm. Už druhýkrát nás čakalo finále majstrovstiev Slovenska žiakov v atletike. Minulý rok ako nováčik sme nazbierali skúsenosti a tentokrát to Kristína rozbalila naplno. Všetky skoky v súťaži absolvovala bez nervozitys plným sústredením a ľadovým pokojom. To sa odzrkadlilo aj na výkone. Skokom 162 centimetrov vytvorila svoj osobný rekord, čím zároveň vyrovnala výkon víťazky. Prvé miesto jej uniklo o vlások. Veď na rozdiel od víťazky všetky výšky skákala na prvý pokus, okrem rekordného – ten skočila na druhý a víťazka ho skočila na prvý pokus. To rozhodlo.
Tieto pekné úspechy sa dosiahli vďaka talentu a poctivému, pravidelnému tréningu pod vedením p.uč. Rímskeho. Všetci Kristíne srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy a obce.

 

Dňa 2. 4. 2014 sa uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín.
Najlepšie sa umiestnili v 1. kategórií títo žiaci:

Próza
1. miesto – Bianka Boldovjaková 3.A
2. miesto – Olívia Halková 3.A
- Katarína Motyková 2.A.
3. miesto – Samuel Vojtašák 3.A
Soňa Glombíková 3.B

Poézia
1. miesto – neudelené
2. miesto – neudelené
3. miesto – Bianka Ogureková 2.A
Martin Mordel 1.A

Dňa 2. 4.2014 sa uskutočnilo školské kolo 2. kategórie Hviezdoslavov Kubín, v ktorej získala:

Próza
1. miesto – Dominika Mordelová 6.A
2. miesto – Emma Tropeková .6. A
- Tamarka Bolibruchová 4.A
3. miesto - Ingrid Vnenčáková 4.A
- Laura Vedelová 5.B

Poézia
1. miesto – Timotea Tropeková 4.B
2. miesto – Vanessa Garajová 4.B
3. miesto - neudelené
V súťaži Slovenský slávik nás reprezentovali viacerí žiaci, umiestnenie získali títo:

1.kategória
1. miesto - neudelené
2. miesto - Jakub Tropek 2.A
- Samuel Vojtašák 3.A.
3. miesto – Terézia Brenkusová 3.B

2.kategória
1. miesto - Eliška Tropeková 4.B
2. miesto – Timotea Tropeková 4.B
Tamara Bolibruchová 4.A
3. miesto – Viktória Borová 4. A
Emma Tropeková 6.A


Mesiac jún bol pre žiakov výnimočný nielen tým, že deti oslávili svoj sviatok „Deň detí“, kde sa mohli zapojiť do viacerých súťaží. Zúčastnili sa módnej prehliadky, ktorú im predviedli dievčatá z krúžku Mažoretky pod vedením pani učiteľky Chlustinovej. Zdá sa, že z niektorých žiačok vyrastú naozaj krásne modelky.
Celej škole sa posledný júnový týždeň predviedli aj hasiči Dobrovoľného hasičského zboru obce Rabčice na futbalovom ihrisku. Ukázali žiakom využitie hasičskej techniky pri hasení požiarov. Žiaci mali aj besedu s profesionálnym hasičom z Námestova, ktorý im zodpovedal na zopár zvedavých otázok.
Zúčastnili sme sa aj viacerých školských výletov, kde sme spoznali krásy našej krajiny. Prváci a druháci navštívili železničku v Oravskej Lesnej, kde sa povozili na historickom vláčiku a na záver sa mohli vyšantiť v Kinderlande, kde si užili perfektnú zábavu. Tretiaci a štvrtáci si prezreli Demänovskú jaskyňu Slobody a jej prekrásne zákutia, potom navštívili Vlkolínec pamiatku UNESCO. Bol to skutočný zážitok, aj keď nám celkom počasie neprialo a trochu všetci zmokli. Aj zber tetrapakov bol odmenený pekným výletom pre najlepších zberačov. Najlepší zberači /19/ navštívili Bojnice a prezreli si hrad a ZOO. Všetci mali z výletov veľa prekrásnych zážitkov a dojmov. Ostatní zberači boli odmenení peknými cenami.
Napokon tu bol posledný deň školského roku a pekná rozlúčka s deviatakmi. Nedali sa zahanbiť ani naši štvrtáci, ktorí si tiež pripravili program, ktorí predviedli ostatným žiakom. Na záver dostali všetci žiaci vysvedčenia, s ktorými boli niektorí veľmi spokojní, niektorí menej, ale to záleží od nich. Prajeme našim žiakom krásne prázdniny, veľa pekných zážitkov, ale hlavne zdravie a oddych. Pani učiteľky prvého stupňa.


Prírodovedno - dejepisná exkurzia


Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová


Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili v piatok 23. mája múzeum oravskej dediny v Zuberci, ktoré sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy – Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy.
Hlavnou náplňou nášho programu bolo neformálne odovzdanie informácií o tradičnom živote na dedine. Deti sa prostredníctvom lektorov (v dobových odevoch) zoznámili so spôsobom bývania a vyučovania v minulosti, domácou výrobou ľanového plátna, s prírodou TANAP-u a jej ochranou. V rámci tvorivých dielní sa dozvedeli o špecializovanej remeselnej výrobe a mali možnosť vyskúšať si jednoduché postupy - hrnčiarstvo, drotárstvo, výroba sviečok z včelieho plástu, rezbárstvo, podmaľba na skle. Na vyhradenom priestranstve sa mohli zahrať hry s využitím najjednoduchších pomôcok. Navštívili sme aj rozlohou najväčší obytný dom v múzeu - Šoltýsky dom z roku 1828 pôvodom z Rabčíc. Tento dom slúžil nielen pre život rodiny, ale aj pre dedinské spoločenstvo. Deti si zahrali kvíz, v ktorom hľadali rôzne predmety. Za ich nájdenie boli odmenení sladkou odmenou. Domov sa deti vracali nielen s rôznymi malými suvenírmi a vlastnoručne vyrobenými sviečkami na pamiatku, ale aj plní dojmov, zážitkov a nových skúseností.
Ing. Ľ. Belkotiaková, Ing. O. Morozová, Mgr. K. Lubasová

 

Školský výlet – 5. a 6. ročník


V stredu 4. júna sa žiaci 5. a 6. ročníka spolu s triednymi učiteľkami vybrali spoznávať krásy a tajomstvá Liptova. Prvou zastávkou bola Demänovská jaskyňa slobody. Počas hodinovej prehliadky so sprievodkyňou sa žiaci dozvedeli históriu jaskyne s popisom jednotlivých častí. Deti boli očarené unikátnou a bohatou kvapľovou výzdobou, tajuplným podzemným tokom rieky Demänovky i čarokrásnymi jazierkami.
Druhou zastávkou bolo Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, kde si prezreli unikátnu expozíciu z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove. Deti sa mohli zahrať aj s vyrobenými bábkami slovenského ochotníckeho divadelníctva. Po vyše hodinovej návšteve nákupného centra sme sa pustili po stopách Keltov v Havránku pri Liptovskej Mare. Po krásnom, ale fyzicky náročnom dni sme sa vracali domov síce unavení, ale plní krásnych zážitkov a nových informácií.
Ing. Ľ. Belkotiaková, Ing. O. Morozová, Mgr. K. Lubasová

Absolventi ZŠ s MŠ – Rabčice

V školskom roku 2013/2014 ukončilo ZŠ s MŠ Rabčice 30 žiakov. Títo žiaci sa v prijímacom konaní umiestnili na týchto stredných školách:
Gymnázium -7 žiakov
Stredná odborná škola -12 žiakov
Učebný odbor – 11 žiakov
V štúdiu na vybraných školách im prajeme veľa úspechov a úspešné ukončenie vybraných odborov.
Ing. Oľga Morozová

 

Po stopách baníctva


Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka s doprovodom triednych učiteľov Trúchleho, Ing. Bigošovej, RNDr. Krumpovej a Mgr. Rímskeho si vybrali za cieľ školského výletu spoznávanie histórie baníctva na Slovensku. Dňa 19.6.2014 v skorých ranných hodinách nastúpili žiaci do autobusu plní očakávaní zo vzrušujúcich zážitkov. Prvou zastávkou bolo slobodné kráľovské mesto Kremnica a múzeum mincí a medailí. Pútavým výkladom pani sprievodkyne sme spoznali históriu ťažby zlata a jeho spracovania v Kremnici, činnosť mincovne , ktorá pôsobí v meste nepretržite od roku 1328 až podnes a obdivovali úžasnú zbierku mincí a medailí, ktoré boli vyrazené v Kremnici za 700 rokov a na záver prezreli si časť sprístupnenej štôlne. Keďže Kremnica je známa aj Európskym festivalom humoru a satiry - Kremnickými Gagmi, prezreli sme si uličku nosov známych umelcov, ktorí už nie sú medzi nami a Múzeum gýča.
Druhou zastávkou bolo kráľovské mesto Banská Štiavnica, ktoré je úzko späté s baníctvom už od čias osídlenia Keltmi. Bola tu prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. Históriu ťažby, vývoj rudného baníctva od stredoveku sme spoznali v banskom múzeu v prírode, kde je najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku . Prehliadku podzemia sme absolvovali vystrojení prilbou, plášťom a lampou 50 metrov pod povrchom zeme. Prešli a aj pretlačili sme sa mnohými chodbami, videli banských permoníkov a dozvedeli sa, čo je to banský mesiac. Tento jedinečný zážitok nám dlho ostane v pamäti.
Treťou zastávkou na našom výlete bol neskorobarokový kaštieľ bulharského cára Ferdinanda Couburga - Svätý Anton. V nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami, kaskádami a umelou jaskyňou sme si prezreli vzácne tapety, lustre, majolikové pece, zlatý nábytok ako svadobný dar od francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty a jedinečnú poľovnícku expozíciu na Slovensku.
Unaveným nohám sme nedali oddýchnuť ani na našej poslednej zastávke- nákupnom stredisku Európa v Banskej Bystrici. Tu si každý prišiel na svoje- milovníci 5D kina, športu i módy. Tieto zážitky sme si mohli zopakovať dvakrát, keďže sa nám pokazil autobus, ktorému sa nechcelo odísť z parkoviska pred obchodným domom. Po úspešnej oprave sme dorazili domov tesne pred polnocou a zaspávali s pocitom, že sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií z histórie našich predkov - baníkov a ich ťažkého života.


 

Matematický klokan


Už po druhýkrát sa 28 žiakov z 1. stupňa a 4 žiaci z 2. stupňa ZŠ zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Dňa 24. marca 2014 si zmerali sily so 7 miliónmi žiakov z celého sveta. Najúspešnejším žiakom vo svojej kategórii sa stal Jakubko Tropek z 2. A triedy a získal titul úspešného riešiteľa a taktiež titul šampióna školy. Bol ocenený peknými cenami. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Martinko Mordel 1. A, Iňko Bandík 2.A, Alžbetka Bandíková 7.A, Evka Slovíková 7.B. Všetci účastníci súťaže boli ocenení peknými diplomami. Držíme palce našim žiakom aj v budúcom ročníku.


Literárna súťaž Medziriadky 2014


Do celoslovenskej literárnej súťaže sa tento rok prihlásilo 316 nádejných básnikov, prozaikov i dramatikov z celého Slovenska. Už tretíkrát sa do tejto súťaže zapojila žiačka 9. roč. Barbara Vojtašáková, ktorá bola spomedzi súťažiacich zaradená medzi najúspešnejších mladých autorov. Odmenou je júlové týždňové literárne sústredenie v Krahuliach, kde si mladé literárne talenty vypočujú od porotcov počas rozborov slovné hodnotenia. Účastníci sa zúčastnia tvorivých dielní z rôznych oblastí umenia, workshopov, dobrodružných aktivít, aby načerpali inšpiráciu a mohli ďalej literárne rásť.


Koncoročná turistika


Žiaci z krúžku „ Mladý cestovateľ“ podnikli zaujímavú výpravu na Rio de Klin. Ku soche Krista sa dostali netradične. V Rabči v Gaceli sa vybrali cez most na druhý breh Polhoranky. Nie najlepšie značenými lesnými cestičkami sme prudko stúpali do kopca. Mali sme dobrého sprievodcu Tobiáša Grobarčíka z 5. ročníka. Cestu si predtým viackrát prešiel a my sme mali istotu, že sa nestratíme. Za krásneho počasia s dobrou viditeľnosťou sme sa dostali k cieľu - Rio de Klin. Na tomto prekrásnom mieste sme oddychovali, opekali si špekáčky či domáce klobásky. Deti sa dosýta vybehali, až som sa obávala, či im zostanú sily na cestu späť. Cestou v lese sme našli prekrásne modráky, čo bol zvláštny jav na začiatku júna. Ani sme nevedeli ako a boli sme v dedine. Tu nás čakalo ďalšie milé prekvapenie. Tobiášova babka nás pozvala na návštevu. Deti posilnené sladkosťami a minerálkou už veselo pokračovali na autobusovú zastávku v Gaceli. Tam sme si dali výbornú zmrzlinu ako bodku za činnosťou krúžku „ Mladý cestovateľ“.

Atletika


Dňa 10. 6. 2014 sa v Rabči konali majstrovstvá okresu v atletike mladších žiačok a žiakov – súťaž jednotlivcov. Aj naše žiačky boli na tejto súťaži úspešné. Denisa Pitáková žiačka 6. A triedy získala 2. miesto v skoku do výšky výkonom 130 cm a Gabriela Jendrisková žiačka 7.A triedy obsadila 3. miesto v skoku do diaľky výkonom 394 cm.

Celoštátne kolo „Geografickej olympiády“ v Prešove.


Andrej Bublák, žiak 8.A triedy reprezentoval nielen našu školu, ale i celý Žilinský kraj na celoštátnom kole geografickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-10.5. 2014 v Prešove. Z každého kraja Slovenska postúpili na celoslovenské kolo len dvaja žiaci. Už samotná účasť na celoslovenskom kole bola odmenou pre najlepších riešiteľov krajského kola. Súťažiaci boli ubytovaní v peknom hoteli Lineas. Po ubytovaní ich čakalo slávnostné otvorenie celoštátneho kola GO. Súťaž otváral rektor Univerzity P.J. Šafárika. Prítomných nielen privítal, ale i ocenil náročnosť tejto vedomostnej súťaže. Usporiadatelia súťaže pripravili pre žiakov hodnotný program. Absolvovali exkurziu po okolí Prešova. Navštívili slávny Solivar. Sprievodné slovo mal odborný lektor z fakulty geografie. Veľmi zaujímavá bola tiež návšteva pútnického miesta Ľutina, kde je bazilika minor a v blízkosti je skanzen drevených kostolíkov.
Ľutina je v súčasnosti najvýznamnejšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. História tohto miesta sa začala písať 19. augusta 1851, keď sa v lese neďalekej Ľutinskej hory zjavil chudobnej vdove Zuzane svätý Mikuláš. Jeho odkaz nabádal k sväteniu nedele a sviatkov, k úcte k Matke Božej a k postaveniu kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Zjavenia sprevádzalo množstvo zázrakov, takže ich Vatikán uznal za pravé už po štyroch rokoch a listinou z 11. mája 1855 pápež Pius IX. udelil miestu možnosť získania odpustkov.
Na druhý deň sa uskutočnilo celoštátne kolo priamo na pôde prešovskej univerzity. Súťaž mal dve časti- praktickú a teoretickú a trvala dve hodiny. Počas opravovania sa súťažiaci nenudili, ale usporiadatelia im pripravili ďalší výlet – tentoraz po historickom jadre mesta Prešov s podrobným výkladom. Potom nasledoval výborný obed a netrpezlivé očakávanie výsledkov. Andrej sa počtom bodov 86 ( zo 100) stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa v prvej desiatke. Od víťaza ho delilo osem bodov. Je to zatiaľ najväčší úspech našej školy v geografickej súťaži. Patriť do prvej desiatky na Slovensku v náročnej vedomostnej súťaži je veľký úspech. Ešte raz blahoželáme!


 

Slovensko do toho !

Žiaci 7., 8. a 9. ročníka za doprovodu RNDr. Zlatice Krumpovej a Ing. Angely Bigošovej a jej manžela Mgr. Slavomíra Bigoša sa vybrali v športovej nálade do podtatranského mesta Poprad. Ich cieľom bol večerný hokejový zápas Slovensko – Fínsko v rámci prípravy na majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa budú konať v mesiaci máj 2014 v Bielorusku.
Cestou do Popradu sme spoznávali krásu troch regiónov Slovenska – Oravy, Liptova a Spiša z autobusu, avšak dážď a hmla sťažovali výhľad na pohorie Choča nad mestami Dolný Kubín a Ružomberok či pohoria Nízkych a Západných Tatier okolo Liptovskej Mary, najväčšej priehrady na Liptove a to priamo z diaľnice D1, ktorá má spojiť mestá Bratislavu a Košice. Cestou na Spiš sa však už pomaly otvárala panoráma Vysokých Tatier so zasneženými končiarmi, kde sa týčil najmä najvyšší vrchol Gerlachovského štítu. A v autobuse sa so zdvíhajúcou sa hmlou zdvíhala aj športová nálada s nácvikom povzbudzovania slovenského mužstva v duchu slovenského porekadla: „len aby sme v hanbe nezostali“.
Po príchode do sídla severného Spiša sa žiaci s dozorom zastavili na menších nákupoch v nákupnom stredisku MAX na sídlisku Juh a odtiaľ sa už pobrali na dlho očakávaný hokejový zápas, samozrejme pekne namaľovaný v slovenských farbách, dresoch a so zástavami a šálmi v rukách. Avšak dostať sa na vypredaný štadión nebolo až tak jednoduché, pretože sprísnená kontrola pri vstupe na štadión zobrala žiakom všetky fľaše s nápojmi z umelej hmoty a boli by vzali aj dáždniky, ak by mali so sebou a to z bezpečnostných dôvodov.
Už na úvodnom rozkorčuľovaní a predstavovaní slovenských hráčov znelo skandované Jano Laco, či Miro Šatan a atmosféra bola výborná. Po úvodných hymnách zneli rôzne skandovania, ale najviac Slovensko do toho. Po prvom góle, ktoré dalo slovenské mužstvo, bola už atmosféra priam - elektrizujúca a keď prišli na rad mexické vlny, zaznelo z úst niektorých: „ to som ešte nezažil – nezažila“ ! Po záverečnom hvizde rozhodcov sa diváci poďakovali našim hokejistom a najmä Mirovi Štanovi – kapitánovi a tzv. „tichému zabijakovi“, ktorý rozhodol o víťazstve SR v pomere 2 : 1.
Záverečné fotenie na krásnom popradskom štadióne s najužším klziskom v SR bolo tzv. „povinnou jazdou“, aby sa umocnili krásne zážitky z tohto nielen športového, ale aj kultúrneho zážitku. A pred štadiónom sa akoby z neba zjavil v kruhu našich žiakov slovenský brankár Jaroslav Janus zo Slovana Bratislava, účastníka KHL a neodmietol zopár spoločných záberov, ktorými sa môžu pochváliť disciplinovaní žiaci našej školy, za čo im patrí poďakovanie, že dodržiavali všetky organizačné pokyny počnúc vodičom autobusu či samotného dozoru.
Žiaci si ešte z motorestu urobili posledné fotografie popradského letiska s pohorím Vysokých Tatier a plní vzrušujúcich zážitkov sa bezpečne vrátili domov v nočných hodinách. Určite zaspávali aj s unavenými hlasivkami, ktoré si schuti zaspievali a zaskandovali to krásne – Slovenskóó, heja heja, Slovesnkóóó. A ďakujeme za predvedený oduševnený výkon, lebo prídeme zas.

 

 

Školský rok 2013/2014

 

Folklórne vystúpenia

DFS – Kašunka úspšne reprezentovala svoj región aj cez letné mesiace svojim programom na folklórnych slávnostiach v Sihelnom a v Zuberci, kde zároveň oslávila 30. výročie svojho účinkovania.

 

Krajské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“

V 3. ročníku krajského kola dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“ dňa 6. júna 2013 v Žiline, námestovsky okres reprezentovali žiaci našej školy po úspechu na okresnom kole. Dosiahli pekné umiestnenie, keď v konkurencii 8. súťažiacich tímov obsadili skvelé 4. miesto a v kategórii najlepšie dievča Patrícia Vonsová obsadila 2. miesto , keď jej na 1.miesto chýbal 1 bod.
Na súťaž sa naše družstvo v zložení Patrícia Vonsová, Dáša Bubliaková, Samuel Kocúr a Erik Hálka pripravovalo svedomito a usilovne každý deň pod vedením pani učiteľky Ing. Angely Bigošovej, nakoľko si boli vedomí silnej konkurencie a krátkosti času, keď na prípravu mali iba 12 dní. Okrem súťažných kategórií a to znalosť dopravných značiek, pravidlá cestnej premávky a údržba bicykla, pribudla aj ďalšia kategória poskytovania prvej pomoci. Nasledujúce dni sa niesli v duchu usilovnej prípravy po teoretickej i praktickej časti.
Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a p. Martinovi Vonsovi z Rabčíc za odvoz a čas strávený so žiakmi na súťaži.


 

Rabčickí výtvarníci na krste v Zubrohlave

14. marca 2014 krstila p. Kurjaková (bývalá starostka Zubrohlavy, dnes aktívna dôchodkyňa) už 3.diel povestí hornooravského regiónu – Príhody a povesti Bielej Oravy. Povesti doplnila autorka ilustráciami detí z regiónu, odkiaľ povesti pochádzali. Dôkazom toho, že základná škola v Rabčiciach má veľmi šikovných výtvarníkov – ilustrátorov je aj to, že na obal 1. dielu – Povesti spod babej hory bola vybratá ilustrácia našej žiačky Márie Lachovej. V tomto 3. diele opäť uprednostnili na obálku prácu nášho žiaka 8. B triedy – Petra Krumpa. Vo všetkých troch dieloch bolo bohaté zastúpenie ilustrácií od našich žiakov. Tretí diel zdobia ilustrácie týchto našich žiakov: 9. B trieda: Jozef Bublák, Matúš Borový, Andrea Jagnešáková, Tatiana Kubíková, Kristína Tropková, 8. B trieda: Peter Krump, Lenka Grobarčíková, 6. roč.: Samuel Bolibruch, EmmkaTropeková.
Krst knihy sa uskutočnil v príjemnej atmosfére zubrohlavskej pizzérie s pohostením a kultúrnym programom. Gratulujeme našim žiakom, ktorí si za ilustráciu odniesli jeden výtlačok novej knihy povestí.
Za bohaté zastúpenie žiackych prác v tejto knihe v prvom rade patrí poďakovanie nášmu výtvarníkovi p.uč. Františkovi Trúchlemu, ktorý dokázal vo veľmi krátkom časovom úseku pripraviť žiakov tak, aby práve ich práce dotvárali a zdobili obal či vnútro knihy povestí. Jeho prácu vyzdvihla a osobne mu aj poďakovala samotná autorka knihy.

 

 

Exkurzia do Dolného Kubína


Dňa 15. novembra 2013 žiaci 5. a 8. ročníkov spolu s triednymi učiteľmi navštívili X. medzinárodnú výstavu Tradičná hračka. Výstava bola realizovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Hračky boli výslednou prácou nielen šikovných žiakov zo slovenských, ale aj poľských a maďarských škôl. Na výrobu hračiek bol použitý nielen tradičný materiál ako drevo , kov a textil ale aj menej používané materiály a to kosti a plsť. Hračky boli navrhované pre sluchovo a zrakovo postihnuté deti. Našim žiakom sa veľmi páčili a mohli si ich funkčnosť vyskúšať. Najviac sa im páčili multifunkčné a pohybové hračky ako had, hroch, labyrint...Niektoré hračky si aj zhotovia na hodinách techniky.
Po krátkom oddychu na peknom námestí v pešej zóne ,kde si žiaci zjedli desiatu a aj sa vyšantili na kolotočoch , sme navštívili literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava. V troch miestnostiach bol priblížený život a tvorba jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epickych autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Mohli sme si pozrieť textový a obrazový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika: jeho pracovňa, časť salónu, súčasti odevu, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby.
Cestou do nákupného centra TESCO, kde si žiaci nakúpili drobné darčeky, sme sa zastavili na miestnom cintoríne, kde sú pochovaní významné slovenské osobnosti: najväčší slovenský básnik P. O. Hviezdoslav, Janko Matúška – autor textu slovenskej hymny a Ladislav Nadáši Jégé – spisovateľ a osobný lekár P. O. Hviezdoslava. Žiakov uchvátili impozantné mramorové pomníky a krátkou modlitbou sme si uctili ich pamiatku.
Domov sme sa vracali obohatení novými informáciami, ktoré zužitkujeme na vyučovacích hodinách.

 

 

Environmentálna exkurzia


Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa zúčastnili v sprievode triednych učiteľov environmentálnej exkurzie pod názvom „ Premeny lesa“. Exkurzia je súčasťou medzinárodného Slovensko – poľského projektu , ktorý bol vypracovaný CHKO Horná Orava so sídlom v Námestove. Sprievodné slovo mala pani. Ing. Zuzana Kertysová. Jej výklad bol na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň podaný formou prístupnou vekovej kategórii našich žiakov. Každý účastník exkurzie dostal dve príručky, kde je téma lesa spracovaná zábavnou formou. Získané informácie o vzniku a význame Kliňanského rašeliniska ( chránená lokalita európskeho významu, ktorej vek sa odhaduje na 8 tisíc rokov), ale aj o drevinách a živočíchoch danej oblasti využijeme na hodinách biológie, chémie a geografie. Náučný chodník má 8 km a vedie od Kliňanského rašeliniska na kopec Grapa so známym „ Rio de Klin“. Pri každej náučnej tabuli sme sa zastavili, vypočuli si výklad a žiaci sa mohli pýtať a diskutovať na danú tému. Na vrchole pri Rio de Klin pribudla nová panoramatická fotografia, na ktorej sú označené všetky vrcholy Tatier a Roháčov, ktoré je možné pri dobrej viditeľnosti vidieť. Posledné zastavenie bolo pri tabuli s témou pralesy, kde sme sa dozvedeli, že aj na Orave máme lesy, ktoré zaraďujeme do kategórie pralesov. Deti sa zaujímali o výskyt šeliem ako je medveď, vlk a rys. Pani lektorka doplnila výklad zaujímavosťami o zvieratách migrujúcich cez Oravu, ku ktorým patrí los. Domou sme sa vrátili plní dojmov zo zaujímavej exkurzie. My učitelia oceňujeme, že sme mali možnosť absolvovať vyučovanie netradične, priamo v prírode. Lektorka vyzdvihla pozornosť a dobré správanie našich žiakov.

<

Šaliansky Maťko


Dňa 20.12.2016 sa uskutočnila súťaž „Šaliansky Maťko“, ktorej sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách:


2. - 3.ročník sa najlepšie sa umiestnili títo žiaci:


1. miesto – Ema Vojtašáková 3.A
2. miesto – Alexandra Ogureková 2.A
Simona Vonsová 2.B
3. miesto – Nela Dzureková 2.A
Veronika Káziková 2.A

V druhej kategórií 4.- 5.ročník, ktorá bola 19.1.2017 sa najlepšie sa umiestnili títo žiaci:


1. miesto – Iveta Branická 5.A
2. miesto – Tatiana Mordelová 4.A
3. miesto – Rafael Vnenčák 4.A
Všetkým blahoželáme!
                                                                                 Mgr. Iveta Glombíková

 

Všetkovedko


Aj v tomto školskom roku 2016-17, 1. 12. žiaci 2. – 5. ročníka našej školy zabojovali o titul Všetkovedko, o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, v 8. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaže. 25 našich šikovných žiakov si mohlo preveriť svoje vedomosti s viac ako 17 500 ďalšími deťmi vo forme testu zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Titul Všetkovedko získali traja žiaci: A. Ogureková / 2. A /, E. Vojtašáková /3. A / a J. Tropek / 5. A /, ostatní sa stali Všetkovedkovými učňami. Všetci súťažiaci boli odmenení peknými diplomami a malým darčekom a najlepší získali aj krásne ceny. Už teraz sa spoločne tešíme na ďalší ročník súťaže.
                                                                                       Mgr. Milada Fidrová

 

Hviezdoslavov Kubín


Dňa 23.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii sa najlepšie umiestnili títo žiaci:

Poézia:


1.miesto.: ----------
2. miesto: Lenka Bejdáková 2.A
3. miesto: -----------

Próza:


1.miesto: Sofia Laštiaková 4.A
2.miesto: Alexandra Ogureková 2.A
Martin Fider 4.A
3. miesto: Nela Dzureková 2.A
Vivien Briliaková 2.B
 

Krajské kolo Technickej olympiády.


Siedmy ročník krajského kola Technickej olympiády sa konal dňa 02.02.2017 v Spojenej škole v Martine. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodných kôl regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava. Našu školu reprezentovala víťazná dvojica obvodného kola Technickej olympiády v zložení: Barbora Bandíková, žiačka deviateho ročníka a Tobiáš Grobarčík , žiak ôsmehom ročníka. Súťažili v kategórii starších žiakov pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti sa riešili vedomostné testy a v praktickej časti zostrojili drevenú debničku na náradie podľa technického výkresu. Dvojica vynikajúco vyriešila testy a dosiahla najvyšší počet bodov zo všetkých súťažiacich. Nedali sa zahanbiť ani v praktickej časti, kde v konkurencii šikovných chlapcov zadanú úlohu zvládli len so stratou jedného bodu ku prvému miestu a to za 166,5 bodov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Klokočov so 167,5 bodmi. Len jeden jediný bod rozhodol, že Barborka s Tobiášom nesiahli po víťaznej cene ale získali druhé miesto. Napriek tomu je to úžasný úspech a zaslúžená odmena za ich usilovnú prípravu. Sme na nich hrdí a úprimne im blahoželáme ku dosiahnutému úspechu.

Ing. Angela Bigošová
 

 

Rok sv. Martina – Exkurzia v Spišskej Kapitule


Dňa 20. 3. 2017 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Spišskej Kapitule pri príležitosti Roku sv. Martina. Začali sme sv. omšou v katedrále sv. Martina, ktorú celebroval prefekt kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Mgr. Martin Majda. Po skončení sv. omše nám prefekt predstavil interiér katedrály a priblížil život sv. Martina, patróna spišskej diecézy. Nasledovala prehliadka kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Rektor seminára ThDr. Peter Majda, PhD. nás poinformoval o tom, ako vyzerá bežný deň bohoslovcov počas štúdia. Exkurziu sme zakončili návštevou okolia hradu a nákupného centra v Liptovskom Mikuláši.

                                                                               Mgr. Dominik Vojtašák

 

Biblická olympiáda


V tomto školskom roku sa na Biblickú olympiádu pripravovali žiačky: Daniela Bolibruchová 9. A, Dominika Mordelová 9. A, Emma Tropeková 9. A a náhradníčka Michaela Vojtšáková 6. B. Študovali vybrané knihy zo Svätého písma: Genezis, Daniel, Sudcov, List apoštola Pavla Efezanom. Okresné (dekanátne) kolo olympiády sa konalo 21. marca 2017 v Katolíckom dome v Námestove. Zúčastnilo sa jej 11 škôl a naše dievčatá zvíťazili. Postúpili na krajské (diecézne) kolo, ktoré sa uskutoční 25. apríla v Spišskom Podhradí. Dievčatám ďakujeme, že aj napriek príprave na Monitor sa do olympiády zapojili a našu školu úspešne reprezentovali. Prajeme im veľa úspechov v Spišskom Podhradí.
                                                                           Mgr. Kristína Lubasová

 

Maškarný ples v ZŠ

 

Karneval


Fašiangy sú časom plesov, zábav a karnevalov. Tradičný karneval pre žiakov 1. stupňa nechýbal ani na našej škole. Správnu atmosféru dotvárali tradičné masky, ale aj masky filmových hrdinov. Maskám nechýbala originalita, pestrosť vo výbere rozprávkových hrdinov a materiálov na zhotovenie. Výnimočnosť karnevalu dotvárala výzdoba, o ktorú sa postarali žiaci z krúžku Šikovné ruky. Na karnevale nechýbala dobrá zábava a nálada. U nás vyhráva každá maska a odnesie si peknú cenu. Škoda, že sa karneval koná len jedenkrát za rok. Už sa opäť tešíme na ďalší.

                                                                                       Mgr. Renáta Hadárová
 

Tradícia streľby v našom okrese zomiera


Štyridsať rokov vediem strelecký krúžok na našej škole. Vychoval som veľa dobrých strelcov a strelkýň. Stovky detí sa naučilo strieľať. V každom ročníku sme získali popredné umiestnenia v rámci okresu aj kraja. Štyridsiaty rok krúžku – šk. rok 2016/17 sa prvýkrát neuskutočnilo v našom okrese okresné kolo! Žiaci preto nemali záujem sa zlepšovať, nemali motiváciu. Dokonca prestávajú chodiť na krúžok. Centrum voľného času v Námestove, ktoré malo okresné kolo organizovať, by táto súťaž stála dve krabičky nábojov. Terče by dodala naša škola(dokonca aj tie náboje (a cestovné platí vysielajúca škola. Preto si naša škola zorganizovala súťaž v streľbe starších a mladších žiakov. Víťazi boli ocenení diplomami, medailami a vecnými cenami na predvianočnom posedení pri jedličke.

 

Mladší žiaci:                                         Starší žiaci:
1. miesto - Matej Grobarčík         1. miesto - Peter Borový
2. miesto - Boris Bubliak             2. miesto - Adam Lašťák
3. miesto - Peter Tatarka             3.miesto - Milan Klinovský

František Trúchly
 

 

Technický šikula

 

Súťaž Technický šikula zorganizovala SOŠ polytechnická v Dolnom Kubíne – Kňažej v spolupráci so strojárskymi firmami MIBA Sinter Slovakia a KLAUKE Slovakia.
Zábavná súťaž prilákala siedmakov a ôsmakov zo štrnástich základných škôl z celej Oravy. Dvojčlenné tímy museli riešiť 14 logických úloh s časovým limitom 2 minúty na každú úlohu a zostrojiť drevený hlavolam – kocku, podľa technického výkresu za 90 minút. Hlavolam musela dvojica pred porotou aj poskladať. Úlohy boli zamerané na logiku, ale aj na vedomosti z elektrotechniky, strojárstva, matematiky a dokonca aj z angličtiny.
Súťaže sa zúčastnilo 47 chlapcov a 7 dievčat. Našu školu zastupovala dvojica v zložení Ingrid Vnenčáková zo 7. ročníka a Peter Borový z 8. ročníka a druhá dvojica v zložení Tobiáš Grobarčík a Matej Mordel z 8. ročníka. Najlepšie si počínali žiaci z Trstenej s celkovým počtom bodov 140, druhé miesto obsadili žiaci z Tvrdošína so 139 bodmi a tretie miesto získali naši žiaci Tobiáš Grobarčík a Matej Mordel so 138 bodmi. Druhá naša súťažná dvojica Ingrid Vnenčáková a Peter Borový so 118 bodmi zabezpečila našej škole štvrté miesto. Víťazné družstvá si odniesli hodnotné ceny a plný nadšenia z riešenia zábavných úloh sa už teraz tešia na ďalší ročník súťaže Technický šikula .
                                                                 Ing. Angela Bigošová
 

 

 

 

 

 

Naši žiaci opäť úspešní na technickej olympiáde

 

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na šiestom ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 1. 12. 2016 v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažilo 16 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to mladší a starší žiaci. V kategórii mladších žiakov našu školu ZŠ s MŠ Rabčice reprezentovala Ingrid Vnenčáková, žiačka zo 7. A triedy a v kategórii starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovali žiaci: Barborka Bandíková z 9. A triedy a Tobiáš Grobarčík z 8. A triedy.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali podľa technického výkresu vyrobiť veternú elektráreň. Ingridke sa nepodarilo obsadiť ocenené miesta aj napriek tomu, že teoretickú časť mala tretiu najlepšiu. Starší žiaci mali zostrojiť z dreva držiak s vĺčikom. Výrobok Barborky a Tobiáša bol najlepší a zároveň s najviac správne zodpovedanými otázkami v teoretickej časti, im to zabezpečilo suverénne víťazstvo až zo 16 – tich súťažiacich škôl..
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si hrdo odniesli víťazný pohár, medaily, diplom a vecné ceny. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme Barborke a Tobiášovi veľa úspechov na krajskej súťaží, ktorá sa uskutoční dňa 2. 2. 2017 v Spojenej škole v Martine.

Ing. Angela Bigošová


Európsky deň jazykov 2016


Európa disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov. Medzi jazyky nepochybne patrí anglický, ruský a slovenský. Práve týmto trom jazykom sa venuje výučba žiakov na našej škole. Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 9. ročníka za pomoci učiteľov cudzích jazykov pripravili aktivity, piesne a hry. Naši deviataci boli po skupinách rozdelení do všetkých tried na druhom stupni ZŠ. Počas týchto aktivít na správnosť dohliadal učiteľský kolektív. Žiakom nižších ročníkov sa to páčilo a boli ohodnotení sladkými dobrotami. Sme radi, že sa traduje oslava európskych jazykov na našej škole pravidelne každý rok.

Mgr. Jana Gergišáková
 

 

 

 

 

Žiaci zo ZŠ s MŠ Rabčice budú meniť predstavy na realitu

 


„Zelená pre zmenu“, tak sa volá projekt, vďaka ktorému budú žiaci súťažiť o najzaujímavejšie ekologické riešenie, ktoré sa následne zrealizuje vo vonkajšom areáli základnej školy v Rabčiciach.

Súťaž bude prebiehať v troch kolách. V januári 2017 prebehne školské kolo a v marci 2017 bude Veľké finále, v ktorom sa porotcami stanú samotní žiaci a tiež obyvatelia obce Rabčice. Finálne návrhy žiakov z oblasti ekológie, budú umiestnené aj na webovej stránke obce. Víťazný návrh, vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia, bude zrealizovaný. Žiaci získajú ekoučebňu podľa vlastného návrhu.


Riaditeľka školy, PaedDr. Viera Baláková, považuje takýto spôsob výučby environmentálnej výchovy za efektívny, rozvíjajúci záujem žiaka o životné prostredie. Okrem toho žiaci dostanú jedinečnú príležitosť nielen k vyjadreniu, ale aj k realizácii svojich predstáv o novej podobe exteriéru školy.

 

 

 

Tento školský rok je vyhlásený za ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

Cieľom je podporovať a zatraktívniť čítanie kníh.
24. október /t.j. v pondelok/ bol Medzinárodným dňom knižníc, preto Ministerstvo školstva v tento deň organizovalo aktivitu pod názvom „Čítame spolu“ . Do tejto aktivity sa zapojila aj naša škola, preto v tento deň – pondelok /24.10. / cez druhú vyučovaciu hodinu sme všetci čítali /aj vyučujúci /.
Každý z Vás si donesol  rozprávkovú knihu /starší žiaci môžu aj inú resp. tú, ktorú majú rozčítanú/.
 

Máme víťazný návrh

 

Základná škola s materskou školou Rabčice 194 realizuje grantový projekt
„Zelená pre zmenu“, s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

Cieľom projektu je zapojiť žiakov školy do plánovania budúceho využitia areálu školy. Žiaci v predchádzajúcich mesiacoch vyjadrili svoje predstavy kvalitnými kresbami, z ktorých odborná porota vybrala päť finálnych návrhov.
Dňa 24.3.2017 prebehlo hlasovanie, v ktorom vybrali žiaci víťazný návrh. Najviac zaujala kresba žiačky siedmeho ročníka T. Borovej.
Kresba sa stane predlohou pre ďalšiu realizáciu projektu. V apríli začneme stavebné úpravy a chceli by sme , aby učebňa v otvorenej prírode mohla byť prístupná pre žiakov už od začiatku júna.


PaedDr. Viera Baláková, riaditeľka školy

 

Lyžiarsky kurz – marec 2017


V tomto školskom roku sa lyžiarsky kurz uskutočnil o mesiac neskôr ako po iné roky. Dôvodom bola choroba žiakov deviateho ročníka a neskorší termín jarných prázdnin Žilinského kraja. To posunulo začiatok kurzu na 8.3. 2017.
Začali sme netradične v strede týždňa, teda stredou a ukončili 14. 3. v utorok nasledujúceho týždňa. Takže dva víkendové dni mali žiaci oddych.
Kurz bol finančne zabezpečený štátom, a preto sme ho uskutočnili podobne ako minulý rok v lyžiarskom stredisku Krušetnica. Podmienky nás znova nesklamali. Svah bol vždy výborne upravený, personál milý a ústretový. Prialo nám aj počasie. Lyžiarsky výcvik jednoznačne splnil svoj cieľ. Väčšina žiakov sa zdokonalila v lyžiarskej technike a začiatočníci sa naučili dobre lyžovať. Ďakujem žiakom za ich zodpovedný prístup, usilovnosť a disciplínu, ktorá prispela k ich bezpečnosti a celkovej pohode.

                                                                                    Mgr. Michal Rímsky

 

Príspevok deviatakov

Aj tento rok sa v mesiaci marec uskutočnil lyžiarsky výcvik v Ski Krušetnica pre nás deviatakov. Podmienky na lyžovanie boli dobré a jedlo bolo vynikajúce. Neľutujeme, že sme sa tohto výcviku zúčastnili. Dokonca sme dostali aj osobnú pochvalu od p. uč. Rímskeho za perfektnú disciplínu, ktorému zároveň ďakujeme za uskutočnenie lyžiarskeho výcviku.

                                                                                         žiaci 9. ročníka

Oravské krpčeky 2017

23. marca 2017 sa v Dome kultúry v Nižnej už tradične konala regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Oravské krpčeky. Organizátorom zaujímavého kultúrneho podujatia bolo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a spoluorganizátorom Obecný úrad Nižná. Pestrý hudobný, tanečný folklór ako aj veselé a hravé aktivity detí z troch okresov Oravy, prišlo do Domu kultúry v Nižnej prezentovať rekordných osemnásť detských folklórnych kolektívov. Veľký počet súťažiacich svedčí o živom záujme najmladšej generácie o tradičné kultúrne symboly regiónu. Na súťaži sa predstavil aj detský folklórny súbor KAŠUNKA s novým programom pod názvom " Kjek maľučko byla". Pásmo tanca, piesní a hier pri stavaní potôčikov doprevádzala folklórna skupina Bystrina. Porota mala pri výbere víťazov určite veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky deti boli veľmi šikovné, nadané a temperamentné. O to väčšie bolo prekvapenie, keď pri vyhlasovaní postupujúcich na krajskú prehliadku zaznel aj názov detský folklórny súbor Kašunka z Rabčíc. Svojím programom sa teda predstavia aj na krajskej prehliadke v Dolnom Kubíne 30. apríla 2017. Najlepšie súbory z Oravy sa tak stretnú s ich kamarátmi - folkloristami z horného Považia, Kysúc, Turca a Liptova.

Držme všetkým palce!
 

 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 14.2.2017 sa na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali: Soňa Glombíková 6.B v kategórii F, Soňa Káziková 7.A a Alžbetka Mordelová 7. A v kategórii E, František Živčák 8. A v kategórii D. Žiaci museli okrem ročníkového učiva študovať aj doplnkovú literatúru z troch zadaných kníh. Pripravovali sa veľmi svedomito , čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Všetci dosiahli vynikajúce úspechy. Soňa Glombíková vo svojej kategórii obsadila druhé miesto. Alžbetka Mordelová vo svojej kategórii vyhrala a jej spolužiačka Soňa Káziková skončila hneď za ňou, teda druhá. Obidve postúpili na krajské kolo. František Živčák aj tento rok opäť zvíťazil a postúpil na krajské kolo. Krajské kolo Dejepisnej olympiády sa bude konať 27. 3. 2017 v Martine. Žiakom gratulujeme a želáme veľa úspechov.

                                                                                     Mgr. Kristína Lubasová

 

 

Úspechy našich žiakov krajského kola Dejepisnej olympiády


Krajské kolo Dejepisnej olympiády sa konalo 27. 3. 2017 v Martine na Gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Alžbeta Mordelová 7. A, Soňa Káziková 7. A, František Živčák 8. A . František Živčák sa aj napriek zdravotným problémom súťaže zúčastnil a ako úspešný riešiteľ skončil v strede výsledkovej listiny. Dievčatá vynikajúco zvládli konkurenciu tých najlepších 21 žiakov v celom kraji a svoje výsledky z okresného kola si obhájili. Alžbeta Mordelová obsadila 1. miesto a Soňa Káziková 2. miesto.

Žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších takýchto úspechov.

                                                                                     Mgr. Kristína Lubasová