Materská škola v školskom roku 2015/2016

 

Naša materská škola sa zameriava na rozvoj enviromentálneho cítenia, zdravý životný štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše deti dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať krásu, objavovať nové pre nich nepoznané javy.

Chceme učiť deti a pripravovať ich na živoť v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, priateľstva medzi národmi, etnikami a náboženstvami.

V septembri sa deti oboznamovali s prostredím materskej školy, poznávali kamarátov, tešili sa na hry v kolektíve a vytvárali si medzi sebou vzťahy.

V októbri sme poznávali farebnú jeseň, zmenami v prírode, zbierali prírodný materiál a vyrábali rôzne výrobky. Takto sme urobili šarkonov,  z ovocia a zeleniny zvieratká. Pozvali sme našich starkých do škôlky, kde im deti zaspievali, recitovali básne a odovzdali svoj obrázok.

V novembri sme objavovali a poznávali funkcie ľudského tela, dôležité životné orgány, zdravé stravovacie návyky, čo je dôležité pre zdravý rast, ako sa ja starám o seba a význam pohybu. Mali sme besedu s pracovníčkou RÚNZ o správnom čistení zubov.

 

AKO SA VČIELKY O VTÁČIKY A ZVIERATKÁ V ZIME POSTARALI


   Počas zimy sa môže zdať, že sa v lese zastavil čas. Všade je ticho, pod snehom a ľadom les spí a naberá silu na jarné prebudenie v plnej kráse. To vie už u nás každý škôlkar. Ale zároveň vie, že vtáčiky a zvieratká si pod snehom a v tuhých mrazoch len ťažko hľadajú potravu.
Ockovia včielok vyhotovili vtáčie búdky, ktoré sme s veľkou radosťou a nasadením spoločne pripevnili na stromy v okolí našej materskej školy. Pravidelne do nich dosýpame semienka a veľmi sa tešíme našim spevavým kamarátom, ktorí neodleteli do teplých krajín.
Do lesa sme zaniesli spolu s maminkami a ockami tiež rôzne dobroty pre zvieratká. Na prechádzkach sa tešíme zo stôp zvieratiek, ktoré vidíme v blízkosti nášho zakŕmenia. Vieme, že im pomáhame prečkať zimu, ktorá sa už čoskoro skončí.
Tešíme sa, keď na jar budeme počuť vtáčie pesničky a možno sa nám na blízkom lesnom chodníčku, či lúke ukáže aj srnka so svojim novým sŕňatkom. 

PUTOVANIE  VESMÍROM

Počas vesmírneho týždňa sme objavovali vesmír. Spoznali sme planéty, súhvezdia, leteli sme raketami na vesmírne stanice. 

 


 

 

MY SME VČIELKY REMESELNÍCI

   Hoci sme len škôlkari, poniektorí už vieme, čím chceme byť. Niektorí murármi, policajtmi, pilotmi, smetiarmi, lesníkmi, speváčkami, lekárkami, učiteľmi.... Ale čím boli kedysi naši prastarí rodičia? A tak sme sa na týždeň preniesli v čase kúsok do minulosti. Stali sa z nás aspoň na chvíľu kováči, drotári, farbiari, keramikári a krajčíri. Podkúvali sme koníky, drôtovali staré „krčahy“, farbili látky, modelovali a maľovali „keramiku“ a šili patchworkovú deku. 

 

 

Matematická olympiáda Luskáčik a naši šikovní počtári


V marci sa predškoláci, Vikinka Košútová a Filipko Vorek, popasovali na matematickej súťaži s úlohami, ktoré rozprávkovému kráľovi pomohli v skrášľovaní jeho kráľovstva. V MŠ Zákamenné sa z nich stali krajčíri, mlynári, kuchári, šperkári, stavebníci, kľúčiari, pokladníci, záhradníci... Vyučili sa mnohým remeslám, vyskúšali si svoju logiku a matematickú predstavivosť. Vikinka a Filipko reprezentovali našu MŠ s ľahkosťou a úsmevmi im vlastnými.

 

 


Náš úspešný športovec

Paťko Ďubek sa zúčastnil okresnej športovej olympiády Materských škôl. Vybojoval pre nás krásne II.miesto v disciplíne – Hod kriketovou loptičkou.
 

 

 

V máji navštívila našu materskú školu herečka bábkového divadla v Žiline, s príbehom o Jankovi Polienkovi. Klasická rozprávka s nádherným príbehom rodinnej lásky deti naplno pohltila. Okrem krásneho príbehu si zopakovali aj už známe informácie o škodlivosti prílišnej konzumácie sladkostí a prospešnosti jedenia ovocia a zeleniny.

 

 

Ako žijú ľudia na celom svete sme spoločne zisťovali počas celého týždňa venovaného NAŠEJ ZEMEGULI. Stali sa z nás obyvatelia rôznych svetadielov. Vyskúšali sme, ako je to byť napríklad Japoncom a jesť paličkami, dievčatá sa ovievali vejármi a chlapci zas „oháňali“ samurajskými mečmi.
Boli sme i Indiánmi, Eskimákmi (Inuitmi) a samozrejme Európanmi. Zistili sme, že svet je rozmanitým a nádherným miestom .

 

 

 

Deň matiek

 

 

na prechádzke...aby nás bolo vidieť

 

Deň detí - včielky