Mesiac október je venovaný úcte k starším, preto si deti z lienkovej triedy pripravili pre svojich starých rodičov besiedku, na ktorej recitovali a spievali, aby im vyjadrili lásku a vďaku za trpezlivosť, porozumenie, pozornosť i venovaný čas.

09. 11. 2017 prišli do MŠ divadelníci, aby svojím divadelným predstavením o dievčatku Alici a jej klaunovi potešili všetkých škôlkárov aj prvákov.

 

Deti i pani učiteľky z lienkovej triedy sa tiež veľmi tešia na prechádzky v nových reflexných vestách, za ktoré ďakujeme p. Petrovi Vonsovi.

 

04. 11. 2017 bol „ Deň materských škôl “. Lienočky pri tejto príležitosti maľovali plagát.

 

Malí škôlkari boli na jeseň púšťať vlasnoručne vyrobených šarkanov. Taktiež vyrábali z gaštanov postavičky.