AKTIVITY  MATERSKEJ  ŠKOLY

 

 V mesiaci december nás navštívil Mikuláš, anjel aj čertíci. Deti sa predstavili s kultúrnym programom, kde spievali, tancovali  a povedali básničky.  Mikuláš im rozdal krásne balíčky.

V zime sa deti oboznamovali so športovými hrami na ľade, snehu. Kreslili, maľovali a stavali snehuliakov.

Ďalšou témou je starostlivosť o zvieratá v zime, o vtáčiky. Cez rozprávku o Rukavičke poznávali zvieratá o ktoré sa treba postarať.

 

Dňa 18.02.2020 bol karneval detí MŠ v spoločenskej sále KD. Deti sa prezliekli do krásnych karnevalových šiat, masiek, kde boli princezné, rytieri, kovboji a rôzne zvieratká...

Rodičia detí MŠ sa postarali o výzdobu, občerstvenie, tombolu. Prispeli aj sponzori ako p. P. Vons, p. starosta -J. Slovík. Učiteľky MŠ pripravili program, súťaže, kde boli deti odmenené a p. M. Tropek sa staral o hudbu.. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k organizácií karnevalu.