OZNAMY

 

Oznam - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne Podľa § 48 ods.4 písmeno e a § 12 ods. 2 písm. n)zákona č.355/2007 Z.z. nariaďuje v zariadení ZŠ s MŠ Rabčice 194 -

9. ročník od 21.9. 2021 do 30.09.2021 z dôvodu potvrdenia prípadu Covid 19 karanténu pre žiakov uvedeného ročníka.