OZNAMY

 

 

OZNAMY

 

Vážení rodičia, 

Ak chcete Vaše dieťa  odhlásiť  z obedov na obdobie od 28.06.2021 do 30.06.2020 je potrebné tak urobiť najneskôr do 25.06.2021 ráno do 7.50 hod. Po tomto termíne už  vedúca ŠJ neodhlasuje, a to z dôvodu objednávok tovaru, nakoľko budú prázdniny.
 

V Rabčiciacich dňa:15.06.2021, vedúca ŠJ - J.Slovíková.


 


Vážení rodičia,
počas letných prázdnin od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 bude prevádzka Materskej školy v Rabčiciach prerušená.
Na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný u zákonných zástupcov písomnou formou, sa neprihlásil dostatočný počet detí.
 

 

Vážení rodičia, dňa 15.06.2021, t.j. v utorok sa uskutoční v našej škole

Deň otvorených dverí

v čase: od 13:30 do 16:00,  v triedach s triednymi učiteľmi. V tento deň sa zároveň budú konať aj voľby do Rady školy  za zástupcov rodičov žiakov.

 

Uverejnené 11.6.2021

PaedDr. Baláková,r.š.