OZNAMY

 

Realizujeme: Zdravotná gramotnosť žiaka

Projekt: „Rozvoj zdravotnej gramotnosti žiaka ZŠ“, prináša ucelený systematický plán zostavený s dôrazom na nesúťažne športovanie a pre radosť zo samostatného pohybu.
Projektovými aktivitami  rozvíjame zdravotnú gramotnosť žiaka na 3 úrovniach:
Funkčná – rozvoj tradičnej zdravovedy,
Interaktívna – zvyšovanie vnútornej motivácie k pravidelnému pohybu,
Kritická – rozvoj schopnosti kriticky komunikovať o zdraví a aktívne sa spolupodieľať pri tvorbe zdravého sociálneho prostredia.
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít, získali nové prenosné zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojom živote. 

Najbližšie stretnutie so zdravotnou gramotnosťou sa uskutoční 15.11.2018 o 10:00 hod.

Viac informácii poskytne riaditeľka školy PaedDr. Viera Baláková.

 

Projekt je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

 

 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, 

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.11.2018 (streda) o 15:00 hod v budove základnej školy.

 

PaedDr. Viera Baláková, r.š.

 

 

 

Živá kultúra

S cieľom podporiť regionálne tradície a goralský folklór sa dňa 17.10.2018 uskutočnilo v priestoroch ZŠ s MŠ Rabčice a v Pamätnej izbe Rabčického folklóru,
edukačné pásmo: Goralská kultúra - dedičstvo predkov.
Na podujatí vystúpili folklórne súbory: Kašunka, Rabčičanka a Bystrina. Súčasťou edukačného pásma bola aj výstava goralských krojov, ktorá je prístupná širokej verejnosti.
Počas workshopu sa zážitkovou formou vzdelávania žiaci dozvedeli, aké sú rozdiely medzi sviatočným krojom a krojom určeným na bežné nosenie. Nové poznatky zúročili pri vypĺňaní metodických materiálov, ktoré boli pripravené, ako súčasť edukačného pásma.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

PaedDr. Viera Baláková, r.š.

 

Jakub Tropek - ĽH Bystrina

 

originálny pruclík

 

pracovný list

 

 

 

 

 

 

Živá kultúra – Odkaz goralskej kultúry pre mladých


Pozvánka – 17. 10.2018, 10:30 hod, PAMATNÁ IZBA RABČICKÉHO FOLKLÓRU

Základná škola s materskou školou Vás pozýva na odborné podujatie tematicky zamerané na zachovanie a podporu regionálnych tradícií.
Východiskom pre zostavovanie programu podujatia  je „Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru“, stanovené Generálnou konferenciou UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Program: Edukačné pásmo Goralská kultúra – dedičstvo predkov.
Vystúpenia FS: Kašunka, Rabčičanka, Bystrina.
Výstava krojov

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte riaditeľku školy.