Poukázanie 2 % dane

2024

 

Vážení rodičia a priatelia školy


Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou sa na Vás obracia s prosbou o 2% z dane aj v tomto roku. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj vzdelávania ( zakúpenie učebných pomôcok a športových potrieb).

Postup pri poukázaní 2% dane:


1. Živnostníci uvedú nasledovné údaje vo svojom daňovom priznaní:


Obchodné meno alebo názov : Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo : Rabčice 194, 029 45
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 17319617/ 0966


2. Zamestnanci donesú vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% + potvrdenie o zaplatení dane do riaditeľne ZŠ . Tlačivá odovzdáme na daňový úrad

Ďakujeme za Váš dar 2% z dane, pomôžete svojim deťom.

 

 

/domain/zsrabcice/files/vyhlasenie2023.pdf

 

Tlačivo je (priamo vyplniteľné) - pred vytlačením poprosíme uviesť aktuálne údaje (rok).

Tlačivo je prepisovateľné.

Ďakujeme

 

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby