Poukázanie 2 % dane

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy

 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Rabčice sa na Vás obracia s prosbou o 2% z dane aj v tomto roku. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj vzdelávania ( zakúpenie pracovných zošitov, učebných pomôcok a športových potrieb).

 

Postup pri poukázaní 2% z dane:


1. Živnostníci uvedú nasledovné údaje vo svojom daňovom priznaní:


Obchodné meno alebo názov : Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: Rabčice 194, 029 45
Právna norma : Občianske združenie
IČO/ SID: 17319617/966

 

2. Zamestnanci donesú vyplnené tlačivo vyhlásenie o poukázaní 2% dane + potvrdenie o zaplatení dane do riaditeľne ZŠ a odtiaľ spoločne odovzdáme na daňový úrad.

 

 

Ďakujeme za Váš dar 2% z dane, pomôžete svojim deťom.

 

 

tlačivo na stiahnutie pre SZČO

tlačivo na stiahnutie pre zamestnancov

 

 

 

Ako postupovať - na stiahnutie