Školské prázdniny na šk. rok 2015/2016

 

letné                        03.07.2017 - 31.08.2017

 

jesenné                   28.10.2017 - 01.11.2017

 

vianočné                23.12.2017 - 07.01.2018

 

polročné                 02.02.20178

 

jarné                        17.02.2018 - 05.0.2018


 

veľkonočné             29.03.2018 - 03.04.2018


 

letné                        30.06.2018 - 02.09.2018