Kontakt

Základná škola s materskou školou Rabčice

Korešpondenčná adresa:
Rabčice 194
029 45 Rabčice


Riaditeľka školy:

 tel: +421 911 456 408

sekretariát Marta Oghinciucová: telefón: 043/5594206e-mail: riaditelka@rabcicezs.sk

www.facebook.com/zsrabcice.rabcice

 

Prenájom telocvične:

 

 

Oznamujeme záujemcom, ktorí chcú navštívit telocvičňu za účelom
športu, že sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle:

0903580210 – p. Peter Borový - Správca telocvične

 

Telocvičňa je sprístupnená


V pracovné dni: od 16.00 – 22.00 hod.
Cez víkend: od 15.00 – 22.00 hod.

 

Poplatky:


Od 1.11. – 30.4. – 8 €  /hod.
Od 1.5. – 31.10. – 5 €  /hod.
 

 

Iné kontakty:

 

školská jedáleň - Jana Slovíková - tel: 043/5594293, 0911 214 063

 

materská škola - Elena Vajdečková: 043/5594215, 0911 943 428