Kontakt

Základná škola s materskou školou Rabčice

Korešpondenčná adresa:
Rabčice 194
029 45 Rabčice


Riaditeľka školy:

PaedDr. Viera Baláková - tel: 0911 924 345

 

Zástupca školy:

Mgr. Veronika  Vojtašáková - tel: 0911 456 408

(od 1.7.2011)sekretariát Marta Oghinciucová: telefón: 043/5594206e-mail: vierabalakova@gmail.com

www.facebook.com/zsrabcice.rabcice

 

Prenájom telocvične:

 

 

Oznamujeme záujemcom, ktorí chcú navštívit telocvičňu za účelom
športu, že sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle:

0914 185 227 – Mgr. Michal Rímsky

 

Telocvičňa je sprístupnená


V pracovné dni: od 16.00 – 22.00 hod.
Cez víkend: od 15.00 – 22.00 hod.

 

Poplatky:


Od 1.11. – 30.4. – 8 €  /hod.
Od 1.5. – 31.10. – 5 €  /hod.
 

 

Iné kontakty:

 

školská jedáleň - Jana Slovíková - tel: 043/5594293, 0911 214 063

 

materská škola - Elena Vajdečková: 043/5594215, 0911 943 428