Dnešná doba si vyžaduje vedieť aspoň jeden cudzí jazyk aktívne.


V máji tohto školského roka sa 40 žiakov zo ZŠ s MŠ v Rabčiciach zapojilo do týždenného jazykového kurzu z anglického jazyka. Všetko to prebiehalo v priestoroch základnej školy.

Vyučovanie viedol americký lektor, Ray Sikorski, pôsobiaci na Slovensku.

Hravou metódou vyučovania prilákal množstvo žiakov. Naši žiaci každodenne prinášali pozitívne ohlasy z týchto hodín. Lektor komunikoval iba v angličtine, a tým vzbudil väčší záujem u žiakov venovať sa aktívnejšie cudziemu jazyku. V budúcom školskom roku budeme naďalej rozvíjať snahu žiakov zlepšovať sa v angličtine aj takýmto spôsobom vyučovania.