dscn0860

Medzinárodne preteky žiakov ZŠ  - Euroregionu Beskydy 2012

 

Dňa 20.9.2012 sa uskutočnili medzinárodne preteky žiakov v Rabči.

 

Naše žiačky sa umiestnili nasledovne:

 

1. miesto v behu s časom 8,44 s - Klaudia Ďubeková

3. miesto v skoku do výšky výkonom 145 cm - Kristína Tropková

 

 

 

 

 

26. september – Európsky deň jazykov

 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov dňa 26.9.2012 boli na našej škole realizované rôzne aktivity, kde žiaci získali veľa informácií o cudzích jazykoch. Najviac našich žiakov sa zapojilo do vytváraní plagátov, výstavok, besied a kvízov, kde aktívne používali anglický a ruský jazyk.

 

clx-3170_20121127_10010807

 

Technická olympiáda

 

Dňa 09 . 11. 2012 sa konala regionálna súťaž technickej olympiády v SOŠ polytechnickej v Kňažej. Našu školu reprezentovali v kategórii starších žiakov Mário Živčák a František Bandík a v mladšej kategórii Matej Mordel pod vedením učiteľky Ing. Angely Bigošovej. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti, kde mali žiaci zhotoviť výrobok podľa zadania a technického výkresu. Hodnotená bola presnosť, precíznosť, estetický vzhľad a čas. Obe naše družstvá v silnej konkurencii obsadili krásne 2. miesta, pričom starší žiaci v teoretickej časti získali najvyšší počet bodov. K dosiahnutému výsledku a za úspešnú reprezentáciu školy im srdečne blahoželáme.

 

clx-3170_20121127_10120800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravná výchova

 

Dňa 10 . 10. 2012 žiaci 6. , 7. a 8. ročníka navštívili dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne, kde si precvičili vedomosti z dopravnej výchovy. Pod vedením mestskej polície boli žiaci rozdelení do menších skupín a jazdou na kolobežkách si nacvičovali prechádzanie cez križovatku na svetelnú signalizáciu, odbočovanie a dávanie prednosti chodcom. Počas nácviku žiaci zažili aj mnoho veselých situácií. V tento deň žiaci navštívili Oravskú galériu, kde si prezreli tvorbu súčasných maliarov a sakrálnu tvorbu. Taktiež navštívili Florinov dom, kde bola výstava zameraná na históriu lesníctva v regióne Orava. Pobyt v Dolnom Kubíne bol ukončený nákupmi v obchodnom stredisku TESCO. Domov sa žiaci vrátili šťastní a hrdí, že zvládli v tento deň jazdy na kolobežkách podľa pokynov polície a že získané vedomosti zúročia v dopravnej súťaži s inými školami v našom regióne.

 

foto - dopravná výchova

 

 

 

 

Vianočná latka

 

Dňa 13. 12. 2012 sa v Oravskej Polhore uskutočnila súťaž Vianočná latka. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Medzi najúspešnejšie žiačky patrila Kristína Tropková, ktorá výkonom 155cm vyhrala nielen prvé miesto, ale dosiahla aj najlepší výkon pretekov. Na 2. mieste skončila Andrea Miklušáková , výkonom 150cm. Zo žiakov bol úspešný Jaroslav Kmošek, ktorý vynikajúcim výkonom 155cm obsadil 2. miesto.