Vitajte na stránke Základnej školy Rabčice

Image

 

 

OZNÁMENIE

Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce RABČICE
č. 1/2021
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice 

/domain/zsrabcice/files/dodatok-cCC8C-1-k-vzn-cCC8C.-1-2021.pdf

 

Poplatky za stravu  r.2023

 

Ved. šk. jedálne: J. Slovíková

 

 

MOMENTKY Z LETNEJ ŠKOLY 2022

V pondelok pokračujeme....

Tešíme sa na Vás

 

 

 

 

 

Oznam pre deti a rodičov, ktorí sa prihlásili na 

Letnú školu 2022

Milé deti a rodičia, v pondelok 15.8.2022 o 8:00 hod Vás čakáme v budove Základnej školy.

Obed budete mať zabezpečený.

Tešíme sa na Vás

Vaši lektori 

Pre ďalšie informácie kontaktujte p. riaditeľku 0911 924 345.

 

Poplatky za stravu na rok 2022

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/poplatky-za-stravu-na-rok-2022.docx

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rabčice č. 2/2021

/domain/zsrabcice/files/4.-januara-2022/vseobecne-zavaezne-nariadenie-obce-rabcice-c.-22021.pdf

 

uverejnené dňa 4.01.2022, Jana Slovíková, vedúca ŠJ

 

Základná škola s materskou školou

Rabčice 194

029 45 Rabčice