Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy školský rok 2022/2023:

/domain/zsrabcice/files/sprava-o-vvc-2022-2023.pdf

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1, ISCED 2


Dĺžka štúdia: deväť rokov


Vyučovací jazyk: slovenský


Študijná forma – denná


Druh školy: štátna


Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Názov školy: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Adresa: Rabčice 194, 029 45


IČO 37812076


Riaditeľ školy: Mgr. Lucia Bernoláková

tel. č. +421 910 515 454
 

Zriaďovateľ: Obec Rabčice


Názov: Obec Rabčice


Adresa: Rabčice 196


Kontakty: Mgr. Gabriel Vons, starosta obce