Počet žiakov v školskom roku 2019/ 2020

 

spolu: 238 žiakov - 14 tried

 

I. stupeň

spolu: 103

dievčat - 52

chlapcov - 51

ŠVVP - 2

študujú v zahraničí - 2

 

II. stupeň

spolu: 135

dievčat - 65

chlapcov - 70

ŠVVP - 14