Počet žiakov v školskom roku 2018/ 2019

 

spolu: 251 žiakov - 14 tried

 

I. stupeň

spolu: 113

dievčat - 59

chlapcov - 54

ŠVVP - 4

študujú v zahraničí - 2

 

II. stupeň

spolu: 138

dievčat - 67

chlapcov - 71

ŠVVP - 14