I.A

Mgr. Júlia Krupová

14 žiakov

8 chlapcov

6 dievčat

II.A

Mgr.Milada Fidrová

15 žiakov

7 chlapcov

8 dievčat

II. B

Mgr. Janka Tropeková

15 žiakov

9 chlapcov

6 dievčat

III. A

Mgr. Renáta Hadárová

15 žiakov

8 chlapcov

7 dievčat

III. B

Mgr.Iveta Glombíková

18 žiakov

8 chlapcov

10 dievčat

IV.

Mgr. Beáta Ogurková

24 žiakov

13 chlapcov

11 dievčat

V.A

RNDr. Zlatica Krumpová

25 žiakov

12 chlapcov

13 dievčat

VI.A

PhDr. Lucia Skočíková

23 žiakov

13 chlapcov

10 dievčat

VII.A

Ing. Michal Rímsky

16 žiakov

8 chlapcov

8 dievčat

VII.B

Ing. Angela Bigošová

16 žiakov

8 chlapcov

8 dievčat

VIII.A

Mgr. Veronika Vojtašáková

19 žiakov

7 chlapcov

12 dievčat

VIII.B

Mgr. Dominik Vojtašák

16 žiakov

9 chlapcov

7 dievčat

IX. A

Ing. Ľudmila Belkotiaková

14 žiakov

9 chlapcov

5 dievčat

IX.B

Mgr. Kristína Lubasová

15 žiakov

9 chlapcov

6 dievčat

Spolu 245 žiakov