Základná škola s materskou školou Rabčice v školskom roku 2017/2018


V tomto školskom roku navštevuje našu školu: 245 žiakov

na 1. stupni je: 101 žiakov

na 2. stupni je: 144 žiakov