Školský rok 2021/2022

 

Príležitosť zapojiť sa do súťaže pre žiakov prvého aj druhého stupňa  -  organizátor súťaže CPPPaP Námestovo.

 

- Informácie na linku:

https://www.facebook.com/cpppapno.sk/photos/a.979791498737632/4790201721029905/