Školský rok 2021/2022

 

Abeceda bezpečného internetu

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národný bezpečnostný úrad a Úrad na ochranu osobných údajov preto spoločne vytvorili informačnú kampaň, v ktorej zhrnuli základné odporúčania z oblasti kybernetickej bezpečnosti.


K internetu sa dostávajú ľudia vôbec najskôr v histórii. Kým niektoré generácie mohli novodobú techniku využívať až v neskoršom veku, dnes nie sú deťom cudzie tablety ani mobily. Práve najmladší sa ľahko môžu stať obeťou útočníkov. Viditeľné je nízke povedomie o tom, ako sa v online prostredí chrániť a na čo si dávať pozor.