Školský rok 2017/2018

Viac informácií nájdete na stránke: 

https://www.facebook.com/zsrabcice.rabcice

 

ZŠ s MŠ Rabčice - školský  rok 2018/ 2019

 

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 250 žiakov, ktorí sú rozdelení do 14 tried. V ročníkoch 1. – 4. máme 112 žiakov, z toho 58 chlapcov a 54 dievčat. Žiaci prvého stupňa môžu aj tento rok navštevovať školský klub. Na druhom stupni je 138 žiakov, z toho 71 chlapcov a 67 dievčat. Materskú školu navštevuje 56 detí.  Naďalej pokračujeme v rozvíjaní mimoškolskej činnosti. Záujmové útvary si žiaci vyberajú podľa zamerania a ich činnosť prebieha každoročne od 1. októbra.

 

Plníme stanovené strategické ciele:

1. Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.

2. Zvyšovanie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania.

3. Modernizácia výchovy a vzdelávania.

 

ZŠ s MŠ Rabčice aj v tomto školskom roku pokračuje v realizácii rôznych projektov a zapája sa do grantov. Projektovými aktivitami  rozvíjame zdravotnú gramotnosť žiaka na 3 úrovniach:

·         funkčná – rozvoj tradičnej zdravovedy,

·         interaktívna – zvyšovanie vnútornej motivácie k pravidelnému pohybu,

·         kritická – rozvoj schopnosti kriticky komunikovať o zdraví a aktívne sa spolupodieľať pri tvorbe zdravého sociálneho prostredia.

Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít, získali nové prenosné zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojom živote. 

 

V mesiaci november:

Projekt: „Rozvoj zdravotnej gramotnosti žiaka ZŠ“, prináša ucelený systematický plán zostavený s dôrazom na nesúťažné športovanie a pre radosť zo samostatného pohybu.

 

Projekt je spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 

 

 

Európska noc výskumníkov

 

V obchodnom centre Europa Shopping Center v Banskej Bystrici sa dňa 28.9.2018 konal 12. ročník festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“. Banská Bystrica bola jedným z piatich miest Slovenska, ktoré sa na jeden deň stali centrom vedy. Motto tohto ročníka „Výskumníci v nás“ inšpirovalo malých aj veľkých objaviteľov. Prilákal tisícky návštevníkov a medzi nimi aj našich žiakov 8. a 9. ročníka a členov Amavet klubu zo ZŠ s MŠ Rabčice v sprievode učiteľov Ing. Angely Bigošovej, Mgr. Michala Rímskeho a Mgr. Kristíny Lubasovej.
Navštívili sme vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. V sálach CINEMAXU v obchodnom centre sa uskutočnili viaceré vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.
V rámci tohto vedeckého festivalu sme si vyskúšali simulátor prevrátenia vozidla, prácu 3D tlačiarne, preverili vedomosti z geografie a techniky, dozvedeli sa zaujímavosti z práce pri detekcii stôp zločincov, bezpečnej jazdy vozidlom a dodržiavania bezpečnej vzdialenosti vozidiel. Taktiež sme sa zúčastnili zábavných vedomostných súťaží. Odchádzali sme nadšení z objavovania tajov vedy a s predsavzatím, že na budúci rok si ďalší ročník festivalu vedy nenecháme ujsť.

Ing. Angela Bigošová

 

 

Európska noc výskumníkov na Slovensku- Žilina

Žiaci 6. a 7. ročníka v sprievode triednych učiteľov sa zúčastnili 12. ročníka projektu – festivalu vedy a techniky „ Európska noc výskumníkov“. Prebiehal posledný piatok septembra 2018 v piatich slovenských mestách. My sme si vybrali najbližšie z nich – Žilinu. Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Paralelne sa organizuje v 24 štátoch Európy. Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci v nás“Snahou usporiadateľov bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú ho k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. Na účastníkov projektu čakalo 24 vedeckých stánkov, ktoré boli umiestnené v Aupark Shoping Centre. Našich žiakov najviac zaujal elektromobil, 3D tlačiareň, roboty, elektrická 4-kolka, virtuálny svet, výroba platobných kariet, daktyloskopia, ako sa určujú rozmery našej Zeme a iné. Vo všetkých stánkoch si mohli niečo vyskúšať, zhotoviť alebo sa súťažne zapojiť. Mnohí si takto „zarobili“ tričká, ruksaky, šiltovky a odznaky. Veríme, že projekt splnil cieľ a naši žiaci si vyberú na štúdium školu s technickým zameraním.

 

RNDr. Zlatica Krumpová


 

Realizujeme... Zdravotná gramotnosť pre každého
s podporou Žilinského samosprávneho kraja

 

Exkurzia k pamätníku SNP v Banskej Bystrici

 

Dňa 28. septembra 2018 žiaci 8. a 9. ročníka a tiež členovia Amavet klubu zo ZŠ s MŠ Rabčice pri príležitosti 74. výročia SNP  absolvovali dejepisnú  exkurziu k pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Cieľom bolo spoznať vojensko–politický vývoj Slovenska od roku 1918, protifašistický odboj a jeho vyústenie do SNP  v roku 1944 prostredníctvom autentických  exponátov.  V exteriéri múzea, v  skanzene ťažkej bojovej techniky, žiaci obdivovali  tanky, guľometné vozne,  pancierový vlak, sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo  v sprievode učiteľov Ing. Angely Bigošovej, Mgr. Michala Rímskeho a Mgr. Kristíny Lubasovej.

                                                                                                    Ing. Angela Bigošová

 

 

13.11.2018 -Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní.

Miesto realizácie: telocvičňa ZŠ s MŠ Rabčice.

 

Výsledková listina:
Mladší žiaci ZŠ – poradie družstiev

1. miesto ZŠ s MŠ Základná Škola Rabčice
2. miesto ZŠ Komenského Námestovo
3. miesto ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
Zloženie družstva: Matej Grobarčík, Jakub Fider, Martin Fider.
Mladší žiaci ZŠ – jednotlivcov

1. miesto Matej Grobarčík, ZŠ s MŠ Základná Škola Rabčice
2. miesto Klaudia Kormanová, ZŠ Komenského Námestovo
3. miesto Jakub Fider, ZŠ s MŠ Rabčice

Gratulujeme

 

Edukačné pásmo: Goralská kultúra - dedičstvo predkov

Nádherná goralská kultúra je súčasťou regionálnej výchovy, ktorú podporil aj Žilinský samosprávny kraj. Krásne nové kroje podčiarkli úžasný výkon našich folkloristov.
Ďakujeme vedúcim folklórnych súborov Kašunka, Rabčičanka, ĽH Bystrina : p. Valérii Balákovej, Mgr. Janke Tropekovej. Naša vďaka patrí tiež účinkujúcim a organizátorom podujatia.
PaedDr. Viera Baláková,r.š.

Link na videa: https://www.youtube.com/watch…

 

 

Medzinárodný projekt „Vtáky Babiohorského pohraničia“

Žiaci 6. a 7. ročníka sa v mesiaci september 2018 zúčastnili medzinárodného projektu, ktorý organizovala Krakowská univerzita. V neskorých večerných hodinách sme sa presunuli v sprievode poľských ornitológov a zástupcov CHKO Horná Orava do oblasti Malej Babej hory. Na základe zaujímavej prednášky na úvod boli žiakom poskytnuté informácie o tom, aké sovy sa vyskytujú v danej oblasti. Dozvedeli sa o živote týchto nočných dravcov a mohli si vypočuť zvuky, ktoré tieto dravce vydávajú a zároveň slúžia na ich vábenie. Neskôr sa v  skupinách a v sprievode ornitológov vybrali hlbšie do lesa, kde bola úplná tma. Tu vábničkami privolávali jednotlivé druhy sov. Nakoľko bolo nepriaznivé počasie na pozorovanie, nepodarilo sa nám vidieť žiadnu sovu zblízka. Bol to veľmi silný a nezabudnuteľný zážitok.

Týmto chceme zúčastnených žiakov pochváliť za disciplinované správanie. Tešíme sa na ďalšie pozorovanie, ktoré plánujú pracovníci CHKO Horná Orava v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.

 Vyučujúci: Ing. Oľga Morozová a RNDr. Zlatica Krumpová