Výchovný poradca (kariérový poradca)


Ing. Oľga Morozová        VŠ – PRI, PEP        043/5594 206

 

Koordinátor prevencie


Mgr. Beáta Pilarčíková    VŠ – BIO - CHEM      043/5594 206

 

Koordinátor informatizácie


Mgr. Dominik Vojtašák VŠ – MAT - NAV 043/5594 206