Výchovný poradca (kariérový poradca)


Ing. Oľga Morozová                       043/5594 206

Užitočné webové stránky:

www.cpppapno.sk – krízová linka pomoci na t.č. 0911 127 111
www.ldi.sk – linka detskej istoty, t.č. 116 111
www.ipecko.sk – linka dôvery pre mladých
www.dobralinka.sk – pre zdravotne hendikepovaných
www.chcemsazabit.sk - v bezprostrednom ohrození zdravia, života
www.linkanezabudka.sk
www.vudpap.sk
- linka pomoci rodičom: potrebujem-poradit@vudpap.sk

 

Koordinátor prevencie


Mgr. Beáta Pilarčíková                      043/5594 206

 

Asistenti učiteľov

 

PaedDr. Mária Farská

Mgr. Jana Benická

Mgr. Dominik Vojtašák

Mgr. Beáta Pilarčíková

PaedDr. Margita Borová, ThLic.

 

Personálne obsadenie - pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Rabčice 194  v školskom roku 2023/2024:

 

Mgr. Fidrová Milada  - učiteľ I.st.

Mgr. Glombíková Iveta - učiteľ I.st.

Mgr. Hadárová Renáta - učiteľ I.st.

Mgr. Krupová Júlia - učiteľ I.st.

Mgr. Tropeková Janka - učiteľ I.st.

Mgr. Ogureková Beáta - učiteľ I.st.

PaedDr. Farská Mária - učiteľ I.st.

 

PaedDr. Baláková Viera - učiteľ II. st.

Mgr. Vojtašáková Veronika - učiteľ II. st.

Ing. Bigošová Angela - učiteľ II. st.

Mgr. Jana Gergišáková - učiteľ II. st.

Mgr. Vojtašák Dominik - učiteľ II. st.

Mgr. Lubasová Kristína - učiteľ II. st.

Ing. Belkotiaková Ľudmila - učiteľ II. st.

Ing. Morozová Oľga - učiteľ II. st.

Mgr. Pilarčíková Beáta - učiteľ II. st.

Mgr. Tropeková Marcela - učiteľ II. st.

PhDr. Skočíková Lucia - učiteľ II. st.

Mgr. Dibdiak Blažej - kňaz

Mgr. Marta Vojtašáková - učiteľ II st.

 

Odborný zamestnanec
 

Mgr. Strýčková Jozefína - sociálny pedagóg

 

Vychovávateľ v ŠKD

 

PaedDr. Margita Borová, ThLic.

 

 

 

Správca aplikácie edupage:

kontakt: