zoznam učiteľov, ich vzdelanie a vyučovanie nájdete v štatistike

 


Výchovný poradca (kariérový poradca)

Ing. Oľga Morozová       VŠ – PRI, PEP         043 559 42 06

 

 

Koordinátor prevencie

Ing. Ľudmila Belkotiaková   VŠ – THD - CHEM   043 559 42 06

 

 

Koordinátor informatizácie

Mgr. Dominik Vojtašák          VŠ – MAT - NBV

 


 

 


 

 

Školská rada

Meno a priezvisko                                        Kandidát za:


Mgr.Renáta Grobarčíková                                  Obec
Mgr. Eva Mordelová                                           Obec
Ondrej Kubík                                                     Obec (OZ)
Milan Klinovský                                                 Obec (OZ)
Margita Vojtašáková                                        Rodičov
Oľga Kolčáková                                               Rodičov
Mgr. Marta Pitáková                                       Pedag. zamest. ZŠ s MŠ
Peter Vons                                                       Rodičov
Mgr. Michal Rímsky                                        Pedag. zamest. ZŠ s MŠ
Zuzana Bušková                                             Rodičov
Dana Floreková                                             Prevádzkových zamestnancov ZŠ s MŠ


Funkčné obdobie do 2017-2020