Výchovný poradca (kariérový poradca)


Ing. Oľga Morozová        VŠ – PRI, PEP        043/5594 206

Užitočné webové stránky:

www.cpppapno.sk – krízová linka pomoci na t.č. 0911 127 111
www.ldi.sk – linka detskej istoty, t.č. 116 111
www.ipecko.sk – linka dôvery pre mladých
www.dobralinka.sk – pre zdravotne hendikepovaných
www.chcemsazabit.sk - v bezprostrednom ohrození zdravia, života
www.linkanezabudka.sk
www.vudpap.sk
- linka pomoci rodičom: potrebujem-poradit@vudpap.sk

 

Koordinátor prevencie


Mgr. Beáta Pilarčíková    VŠ – BIO - CHEM      043/5594 206

 

Asistenti učiteľa žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Mgr. Monika Lipničanová

Mgr. Monika Bublaková

Mgr. Dominik Vojtašák

Ing. Mária Čechová

Mgr. Jana Gegišáková

 

Správca aplikácie edupage: Ing. Mária Čechová

kontakt: maria.cecho@gmail.com

 

Personálne obsadenie - pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Rabčice 194  v školskom roku 2021/2022

PaedDr. Baláková Viera - r.š.

Mgr. Vojtašáková Veronika - z.r.š. pre ZŠ

PaedDr. Farská Mária - učiteľ I.st.

Mgr. Fidrová Milada  - učiteľ I.st.

Mgr. Glombíková Iveta - učiteľ I.st.

Mgr. Hadárová Renáta - učiteľ I.st.

Mgr. Krupová Júlia - učiteľ I.st.

Mgr. Tropeková Janka - učiteľ I.st.

Mgr. Ogureková Beáta - učiteľ I.st.

 

Ing. Bigošová Angela - učiteľ II. st.

Mgr. Jana Gergišáková - učiteľ II. st.

Mgr. Vojtašák Dominik - učiteľ II. st.

Mgr. Lubasová Kristína - učiteľ II. st.

Ing. Belkotiaková Ľudmila - učiteľ II. st.

Ing. Morozová Oľga- učiteľ II. st.

Mgr. Pilarčíková Beáta - učiteľ II. st.

Mgr. Rímsky Michal - učiteľ II. st.

Mgr. Tropeková Marcela - učiteľ II. st.

PhDr. Skočíková Lucia - učiteľ II. st.

Mgr. Dibdiak Blažej 

Ing. Beáta Ľubová, PhD.,  - učiteľ II. st., školský digitálny koordinátor