Pamätná izba Rabčického folklóru

 

 

Obec Rabčice v spolupráci so Základnou školou a zakladateľkou folklóru v Rabčiciach p. Valériou Balákovou, zriadili v miestnej telocvični pamätnú miestnosť Rabčického folklóru.

 

 

Táto miestnosť bude slúčiť tunajšiemu folklóru na nácviky, taktiež ako výstavná miestnosť, aké úspechy naši folklóristi dosiahli na rôznych súťažiach a taktiež bude skúžiť na regionálnu výchovu žiakov základnej školy.

 

 

Miestnosť bola slávnostne otvorená 10. júla 2016, pri príležitosti osláv 400. výročia založenia obce Rabčice.

 

Slávnostnú pásku prestrihli - poslanec NR SR Igor Jackulík a zástupca predsedu ŽSK MUDr. Popluhár. Izbu slávnostne posvätil p.f. Jaroslav Humený.

Záujemci o návštevu tejto pamätnej izby sa môžu informovať na Obecnom úrade v Rabčiciach v pracovné dni v čase od 8.00 - 14.00 hod. prípadne telefonicky.

 

Počas školského roka sa informujte v Základnej škole u p. riaditeľky alebo telefonicky.