O nás

dscn0120

Naša materská škola bola založená v roku 1968 pod vedením riaditeľky Kolčákovej Alžbety sa otvorila jedna trieda s počtom detí 25. Materská škola nemala vlastnú budovu bola v prenajatých priestoroch cirkvi. Novú budovu materskej školy slávnostne otvorili 1.12.1987 riaditeľkou bola Kyrczová Cecília. Materská škola mala dve triedy a kapacitu 60 detí.

V roku 2002 materská škola prešla na právny subjekt so základnou školou pod vedením riaditeľky PaedDr. Viery Balákovej.

Vškolskom roku 2008/2009 prešla materská škola celkovou rekonštrukciou. Získala úplne nový, účelný, esteticky zladený interiér.
Nachádzajú sa tu tri triedy s kapacitou 65 detí. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov, v prípade voľného miesta aj deťom od 2,5 roka. Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a je možné začleniť aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – individuálna integrácia. Exteriér areálu tvorí školský dvor a záhrada, ktorá slúži na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku, postupne sa obnovuje pieskovisko, lavičky a pripravujeme doplniť záhradným náradím.