sekcia: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37812076

 

V zmysle ustanovenie ! 60 ods. 1 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.