Stravu je možné nahlásiť/ odhlásiť  vždy do 8.00 hod. ráno na telefonnom čísle: 5594293 alebo na mob. čísle: 0911 214 063 - priamo vedúcej jedálne!

 

 Výdaj obedov v čase od 11.15 hod. do 14.00 hod.

 

jedálny lístok:  https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=90219

 

OZNAM -vysvetlenie k zápisnému lístku stravníka na školský rok 2019/2020

- druhá strana , kde je tabuľka - prvý riadok pod tabuľkou:
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov: 15 eur vloží rodič jednorázovo na účet: SK 425600 0000 0040 4097 5003- je to úhrada obedov, ak by rodič zabudol odhlásiť dieťa z obedu, v priebehu školského roka. Tento poplatok, ak nebude potrebné z neho čerpať počas školského roka, bude rodičovi na konci roka vrátený na účet.
 

 

Dobrý deň.

Spolu so šekmi som rozposlala deťom ZŠ,ktoré sa stravujú  aj prihlasovacie údaje na odhlasovanie obedov cez internet.Na stránke www.strava.cz si zadáte číslo jedálne čo máte na lístku,používateľa,heslo,ktoré je totžné s  používateľom a môžete si ho zmeniť.Kto má viac deti prihlásených na stravu môže si pridať používateľa.Hore v sekcii objednávky sa vám zobrazia dni,prihlásené dni sú v okienku označené fajkou.Ak sa chceme odhlásiť klikneme na ňu,aby nám fajka zmizla a dáme odoslať.Odhlasovať sa možno len do 7.50 hod.ráno.Odporúčam začať s tým pracovať nakoľko od septembre sa budú obedy odhlasovať cez internet kvôli kontrole.Aplikácia sa dá stiahnuť aj na mobilný telefon aj ako miniaplikácie.

Vedúca ŠJ   Slovíková

 

 

Alergény a ich označenie