Odbory a kolektívna zmluva

Nižšie nájdete informácie a súbory na stiahnutie:

Dodatok 2 KZ

Dodatok 3 KZ

Kolektívna zmluva 2023

Dodatok č. 01
ku Kolektívnej zmluve na rok 2023