Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

 

 

Rozbor hodpodárenia za rok 2017

Výročná správa za rok 2017

 

 

Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze:

 

www.rzof.sk

 

 

Rok 2013

 

Faktúry za 1. štvrťrok 2013

 

Faktúry apríl 2013

 

Faktúry od maja do septembra 2013

 

Faktúry oktober a november  2013

 

 

 

Objednávky za 1. štvrťrok 2013

 

Objednávky apríl 2013

 

Objednávky od maja do septembra 2013

 

Objednávky oktober a november  2013

 

 

 

rok 2014

 

 

Faktúry január, február 2014

 

Faktúry jedáleň január, február 2014

 

Objednávky január, február 2014

 

Faktúry jedáleň marec 2014

 

Objednávky marec  2014

 

Faktúry marec 2014

 

Objednávky april 2014

 

Faktúry april 2014

 

Objednávky máj 2014

 

Faktúry maj 2014 jedáleň

 

Objednávky október 2014

 

Faktúry september 2014

 

Faktúry október 2014

 

Objednávky november, december 2014

 

Faktúry november, december 2014

 

 

Rok 2015

 

Faktúry január, február 2015

 

Faktúry jedáleň január, február 2015

 

Faktúrý marec, apríl, máj 2015

 

Faktúry marec 2015

 

Faktúry apríl 2015

 

Faktúry maj 2015

 

Faktúry jún 2015

 

Faktúry september, október 2015

 

Faktúry november, december 2015

 

Faktúry jedáleň september, október 2015

 

Faktúry jedáleň november, december 2015

 

 

Objednávky 2015

 

 

Objednávky február - marec 2015

 

Objednávky apríl 2015

 

Objednávky máj 2015

 

Objednávky jún 2015

 

Objednávky september, oktober 2015

 

Objednávky november, december2015

 

 

Rok 2016

 

Objednávky január - apríl 2016

 

Objednávky máj 2016

 

Objednávky jún - september 2016

 

Objednávky október - november 2016

 

Objednávky december 2016

 

 

Faktúry jedáleň - 1-5/2016

 

Faktúry ZŠ január - máj 2016

 

Faktúry jedáleň  jún - september 2016

 

Faktúry ZŠ jún - september 2016

 

Faktúry október - november 2016

 

Faktúry jedáleň október -november 2016

 

Faktúry december 2016

 

Faktúry jedáleň december 2016

 

 

 

Rok 2017

 

Objednávky 1-9/2017

 

Faktúry jedáleň 1-9/2017

 

Fakúry škola 1-9/2017

 

 

Rok 2018

 

Faktúry jedálen 2018- 1

Faktúry škola 2018- 1

Objednávky škola 2018- 1

 

Faktúry jedáleň 2018 -2

Faktúry škola 2018 - 2

Objednávky škola 2018 - 2

 

Faktúry jedálen 2018-3

Faktúry škola 2018-3

Objednávky škola 2018-3

 

Zmluva 312011H129

/domain/zsrabcice/files/zmluva_312011h129_compressed.pdf

 

Rok 2019

 

Faktúry 2019

Objednávky 2019

Znluva 312011M124

/domain/zsrabcice/files/zmluva_312011m124_compressed.pdf

 

Rok 2020

 

Faktúry ŠJ

Faktúry ZŠ

Objednávky ZŠ

Faktúry ZŠ

 

Rok 2021

 

Objednávky ZŠ

/domain/zsrabcice/files/objednavky_60-78_faktury_79_9065/objednavky-60-78.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednavky_60-78_faktury_79_9065/objednavky-60-78.pdf

 

Faktúry ZŠ

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ry-od-9056125.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednavky_60-78_faktury_79_9065/faktury-od-79-9056.pdf

 

2021 - pokračovanie

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-cCC8C.-106-173-na-zverejnenie-2021.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ry-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ry-sCC8Ck.-jedaCC81lne--zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

 

Rok 2022

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-1-71-zs-s-ms-rabcice-194-r.-2022-do-30.4.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-zs-s-ms-rabcCC8Cice-r.-2022-1-4.-mesiac.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-r.-2022-1-4.-mesiac.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-maCC81j-2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-zs-s-ms-rabcCC8Cice-maCC81j-2022-pdf-28129.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-od-72--88-zs-s-ms-rabcice-194-r.-2022-do-30.5.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-od-92-153-zs-s-ms-rabcice-194--2022.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-zs-s-ms-rabcCC8Cice-od-cCC8C.-9068-9103--2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-od-139-240---2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-od-9104--9133--2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-od-240---292-2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-od-153-zs-s-ms-rabcice-194--2022.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-zsCC8C-s-ms--rabcCC8Cice-od--292-323-2022-pdf.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-od-153-zs-s-ms-rabcice-194--2022.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ra-sk.-jedaCC81lenCC8C-rabcCC8Cice-od-9104---2022-pdf.pdf

 

Rok 2023

/domain/zsrabcice/files/objednaCC81vky-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/dodaCC81vatelCC8CskeCC81-faktuCC81ry-januaCC81r-2023-zsCC8C-s-msCC8C-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/02_dodaCC81vatelCC8CskeCC81-faktuCC81ry-januaCC81r-2023-zsCC8Cs-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/02_faktuCC81ry-od-cCC8C.20-55-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/02_objednaCC81vky-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194-28129.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ry-od-cCC8C.9014-9034-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktuCC81ry-od-cCC8C.55-72-zs-s-ms-rabcCC8Cice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/09.07.2023/faktury-od-c.-121--155-zs-s-ms-rabcice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/09.07.2023/faktury-od-c.9063-9077-zs-s-ms-rabcice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/09.07.2023/objednavky-zs-s-ms-rabcice-194.pdf-90-115.pdf

/domain/zsrabcice/files/21.-08.-2023/faktury-od-c.-156--178-zs-s-ms-rabcice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/21.-08.-2023/objednavky-zs-s-ms-rabcice-194.pdf-116-131.pdf

/domain/zsrabcice/files/4.9.2023/zmluva-2023_kgr_pop3mC2A7_pkpo_233_compressed2.pdf

/domain/zsrabcice/files/4.9.2023/zmluva-30.08.2023_compressed.pdf

/domain/zsrabcice/files/zmluvy-a-faktury/objednavky-zs-s-ms-rabcice-194.pdf-132-144.pdf

/domain/zsrabcice/files/zmluvy-a-faktury/faktury-od-c.-179-198-zs-s-ms-rabcice-194.pdf

/domain/zsrabcice/files/zmluvy-a-faktury/faktury-od-c.9078-9084-zs-s-ms-rabcice-194.pdf

 

Rok 2023 - pokračovanie

 

Objednávky ZŠ

/domain/zsrabcice/files/objednavky-0910_2023.pdf

 

Faktúry ZŠ

/domain/zsrabcice/files/faktury-09-10_2023.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktury_09-10_2023.pdf

/domain/zsrabcice/files/faktury-od-246-282-zs-s-ms-rabcice.pdf

/domain/zsrabcice/files/objednavky-zs-s-ms-rabcice-194.pdf-179-199.pdf