V školskom roku 2023/2024 je počet žiakov 229.

Počty žiakov v triedach a súčty za ročníky, z toho dievčat a chlapcov

 

Trieda celkom dievčat chlapcov
1.A Mgr. Renáta Hadárová 14 8 6
1.B Mgr. Iveta Glombíková 14 6 8
2.A Mgr. Beáta Ogureková 24 11 13
3.A Mgr. Milada Fidrová 13 7 6
3.B Mgr. Júlia Krupová 13 10 3
4.A Mgr. Janka Tropeková 21 9 12
5.A Mgr. Veronika Vojtašáková 25 11 14
6.A Mgr. Marcela Tropeková 17 10 7
6.B PhDr. Lucia Skočíková 17 10 7
7.A Mgr. Jana Gergišaková 15 7 8
8.A Mgr. Kristína Lubasová 27 12 15
9.A Ing. Ľudmila Belkotiaková 15 6 9
9.B Mgr. Beáta Pilarčíková 14 8 6