V školskom roku 2020/2021 je počet žiakov 228.

Počty žiakov v triedach a súčty za ročníky, z toho dievčat a chlapcov

 

Trieda celkom dievčat chlapcov
1.A Mgr. Milada Fidrová 11 5 6
1.B Mgr. Janka Tropeková 12 6 6
2.A Mgr. Renáta Hadárová 24 11 13
3.A PaedDr. Mária Farská 18 11 7
3.B Mgr. Beáta Ogureková 17 10 7
4.A Mgr. Júlia Krupová 15 7 8
5.A Mgr. Kristína Lubasová 29 13 16
6.A Ing. Ľudmila Belkotiaková 15 6 9
6.B Mgr. Beáta Pilarčíková 15 9 6
7.A Mgr. Marcela Tropeková 25 12 13
8.A RNDr. Zlatica Krumpová 24 12 12
9.A PhDr. Lucia Skočíková 23 10 13


príloha na stiahnutie