V školskom roku 2021/2022 je počet žiakov 228.

Počty žiakov v triedach a súčty za ročníky, z toho dievčat a chlapcov

 

Trieda celkom dievčat chlapcov
1.A Mgr. Milada Fidrová 11 6 5
1.B Mgr. Júlia Krupová 13 10 3
2.A Mgr. Janka Tropeková 23 11 12
3.A Mgr. Renáta Hadárová 13 6 7
3.B Mgr. Iveta Glombíková 12 5 7
4.A PaedDr. Mária Farská 17 10 7
4.B Mgr. Beáta Ogureková 17 10 7
5.A Mgr. Jana Gergišáková 15 7 8
6.A Mgr. Kristína Lubasová 28 12 16
7.A Ing. Ľudmila Belkotiaková 15 6 9
7.B Mgr. Beáta Pilarčíková 15 9 6
8.A Mgr. Marcela Tropeková 25 12 13
9.A Ing. Angela Bigošová 24 12 12

 


príloha na stiahnutie