Meno a priezvisko, titul

Vzdelanie, aprobácia

trieda

Renáta Hadárová, Mgr.

VŠ, 1.-4.

4.A

Iveta Glombíková, Mgr.

VŠ, 1.-4.

4.B

Janka Tropeková, Mgr.

VŠ, 1.-4.

3.B

Beáta Ogureková, Mgr.

VŠ, 1.-4.

1.B

Milada Fidrová, Mgr.

VŠ, 1.-4.

3.A

Júlia Krupová, Mgr.

VŠ, 1.-4.

2.A

Mária Farská, PaedDr.

VŠ, 1.-4.

1.A

Lucia Skočíková, PhDr.

VŠ, SJL

7.A

Zlatica Krumpová, RNDr.

VŠ, MAT - GEO

6.A

Michal Rímsky, Mgr.

VŠ, MAT - TSV

8.A

Angela Bigošová, Ing.

VŠ, THD

8.B

Veronika Vojtašáková, Mgr.

VŠ, SJL - ETV

9.A

Dominik Vojtašák, Mgr.

VŠ, NAV - MAT

9.B

Jana Gergišáková, Mgr.

VŠ, SJL – ANJ - OBN

5.A