Počet žiakov v Základnej škole Rabčice v jednotlivých rokoch:

 

04/05 06/07 08/09 11/12 13/14 15/16 17/18 18/19
               
328 330 303 296 279 269 245 251