Pedagogický princíp školy

 

 

„Byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu“

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

je k nahliadnutiu u riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice

 

  

Stupeň vzdelania:   ISCED 1, ISCED 2


Dĺžka štúdia:  deväť rokov


Vyučovací jazyk:  slovenský


Študijná forma – denná


Druh školy: štátna


Predkladateľ: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Názov školy: Základná škola s materskou školou Rabčice 194


Adresa: Rabčice 194, 029 45


IČO 37812076


Riaditeľ školy:  Mgr. Lucia Bernoláková

 

 

 

 


Zriaďovateľ: Obec Rabčice


Názov: Obec Rabčice


Adresa: Rabčice 196


Kontakty: Mgr. Gabriel Vons, starosta obce