Meno a priezvisko

Kandidát za:

Mgr. Marta Chromeková

Obec

Mgr. Eva Mordelová

Obec

Ing. Jozef Mordel

Obec (OZ)

Milan Klinovský

Obec (OZ)

Peter Tatarka

Rodičov

Martina Bubláková

Rodičov

Peter Vons

Rodičov

JUDr. Zuzana Lašťáková Spuchláková

Rodičov

Ing. Beáta Ľubová, PhD.

Pedag. zamest. ZŠ s MŠ

Mgr. Monika Miklušáková

Pedag. zamest. ZŠ s MŠ

Dana Floreková

Prevádzkových zamestnancov ZŠ s MŠ

Funkčné obdobie do

01.  07. 2025

 

Štatút rady školy

Zápisnica z rady školy