Meno a priezvisko

Kandidát za:

Mgr. Renáta Grobarčíková

Obec

Mgr. Eva Mordelová

Obec

Ondrej Kubík

Obec (OZ)

Milan Klinovský

Obec (OZ)

Margita Vojtašáková

Rodičov

Oľga Kolčáková

Rodičov

Peter Vons

Rodičov

Zuzana Bušková

Rodičov

Mgr. Michal Rímsky

Pedag. zamest. ZŠ s MŠ

Mgr. Marta Pitáková

Pedag. zamest. ZŠ s MŠ

Dana Floreková

Prevádzkových zamestnancov ZŠ s MŠ

Funkčné obdobie do

01.  07. 2021