Materská škola sa otvára taktiež 3.9.2018. V tento deň bude prevádzka MŠ od 7,00 do 11,00 hod. Deti si prenesú prezuvky a podávať sa bude iba desiata. Ostatné potrebné informácie rodičia dostanú na rodičovskom stretnutí MŠ, ktoré sa usktoční dňa 5.9.2018 to je v stredu o 15,00 hod.

     
 

 

 

na stiahnutie: žiadosť o prijímaní do MŠ