Plán aktivít materskej školy

 

Školský vzdelávací program

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Rabčice

 

 

Realizujeme - Technický kútik 2022

Vďaka grantovej podpore Nadácie KIA

/domain/zsrabcice/files/zmluva_kia.pdf