Prevádzka materskej školy

 


V pracovných dňoch v čase          od 6.30 – 15.30 hod

 

Riaditeľka školy:


PaedDr. Viera Baláková

 


Zástupkyňa materskej školy: Elena Vajdečková


Konzultačné hodiny: denne od 11.00 – 12.00 hod

 


Email: zssmsrabcice@orava.sk
Telefón: 0435594215

 


Pedagogickí zamestnanci:


Mgr. Ivana Tatarková

Zuzana Tropeková

Mgr. Marta Pitáková

 

 


Prevádzkoví zamestnanci: Dana Floreková

 

 

 

Údaje o počte detí v materskej škole:

 

Počet detí :    

počet tried:       

1. trieda (3 - 4 ročné deti)    

2. trieda (5 - 6 ročné deti)     

3. trieda (5 - 6 ročné deti)     

 

 

počet učiteliek vrátane zástupkyne:    4

výchovná starostlivosť:   celodenná, poldenná