Základná škola s MŠ Rabčice ako spoluorganizátor seminára o kvalitnom technickom vzdelávaní.

img_0032

Neformálne vzdelávanie v technike 

Projekt  "Neformálne vzdelávanie v technike" podporuje motiváciu žiakov k technickému vzdelávaniu, rozširuje kompetenčný profil absolventa ZŠ o kľúčové kompetencie: samostatné riešenie úloh, budovanie tímu, tímlíderstvo, rozhodovanie, sebaprezentácia a efektívna komunikácia. Vytvorená externá učebňa techniky je výsledkom tvorivosti a nadšenia žiakov našej školy.

Projekt bol zrealizovaný s grantovou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

Ďakujeme

 

 

Výnimočný workshop

Na základe pozvania p. riaditeľky, PaedDr. Balákovej, sa uskutočnilo stretnutie pedagogických zamestnancov z viac než desiatich základných škôl z okresu Námestovo s odborníkmi z oblasti technického vzdelávania, ktorí pôsobia v spoločnosti Moravia Europe Brno.


Obsahom seminára bolo prezentovať a šíriť myšlienky aktívneho vzdelávania žiakov, ktorí sa majú oboznámiť s krásou techniky zážitkovou formou.


Odborníci z Brna predstavili najnovšie tablety so senzormi a predviedli pokusy z oblasti prírodovedného vzdelávania. Podporili iniciatívu p. riaditeľky,  vytvorenie Centra technického vzdelávania pre základné školy, a venovali žiakom školy dva špičkové tablety so senzormi a niekoľko vedeckých kalkulačiek.


Chceme sa poďakovať spoločnosti Moravia Europe, školiteľom p. Gromusovi a p. Plachému, zúčastneným pedagógom a pani riaditeľke PaedDr. Balákovej za vysokú úroveň podujatia.

Ing. Ľubová
 

img_0027