1498836563img_0624

35. výročie založenia detského folklórneho súboru Kašunka

 

Tento rok bol pre mnohých Rabčičanov príležitosťou vrátiť sa v myšlienkach dozadu a zaspomínať si na roky, ktoré mnohí z nich strávili v jubilujúcom detskom folklórnom súbore Kašunka. Veď už 35. rokov uplynulo odvtedy, čo Valéria Baláková založila DFS Kašunka v snahe zachovať v Rabčiciach tradíciu goralských ľudových zvykov, spevov a tancov. Po svojom otcovi, hudobníkovi Jánovi Kolčákovi, zdedila záľubu v kultúrnom dedičstve a stala sa pokračovateľkou rodinnej tradície.


Práca s deťmi bola náročná, bolo treba deti učiť goralské nárečie, ktoré bolo na ústupe. V práci s deťmi pomáhali najmä manželia Eva a Jozef Jagelkovci. O prácu v súbore bol z roka na rok väčší záujem a detí pribúdalo. V roku 1986 bol súbor posilnený o detskú ľudovú hudbu Studženka. Detský folklórny súbor Kašunka má v súčasnosti 30 členov. Reprezentuje našu obec na rôznych kultúrnych podujatiach, regionálnych a krajských súťažiach, prehliadkach a festivaloch. Každoročne účinkujú na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, Folklórnych slávnostiach v Sihelnom, ale aj na vystúpeniach v susednom Poľsku. Najaktívnejší členovia pokračujú vo svojej činnosti vo folklórnej skupine Rabčičanka. V súčasnosti v súbore účinkuje aj detská ľudová hudba Bystrina, ktorá vystupuje aj samostatne. Cieľom detského folklórneho súboru je, aby sa pre ďalšie generácie zachovala aspoň časť z kultúrneho dedičstva obce. Kašunka natočila aj CD- koledy a DVD naše tance a spevy.


Oslavy tohto krásneho výročia sa konali 9. júla 2017. Začali svätou omšou, ktorej sa zúčastnili terajší, ale aj bývalí členovia DFS Kašunka, oblečení v krojoch, čím dokázali, že sú to všetko milovníci folklóru a nositelia tradícií. Po jej skončení bol slávnostný obed a nasledoval bohatý kultúrny program. Že sa v našej dedine veľa spieva a tancuje dokázala aj naša FS Rabčičanka, ĽH Rovňan, ĽH Jozefa Jagelku a DĽH Bystrina. Vo svojich vystúpeniach ukázali zachovanie tradičných piesní, zvykov a tancov za čo si všetci zaslúžili poďakovanie a ocenenie, ktoré im odovzdal p. Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.


Hlavným poslaním detského folklórneho súboru je zachovať, čo najviac kultúrneho bohatstva obce a celého regiónu, aby melódie piesní o radostiach i starostiach poznali mladšie i staršie generácie.
 

 

 

 

 

 

Centrum rozvoja folklóru

Výučba regionálnej výchovy a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry v ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa uskutočňuje s podporou Nadácie VÚB v novovybudovanom
 Centre rozvoja folklóru.

Centrum rozvoja folklóru (CRF) umožní aplikáciu historických regionálnych ukážok do edukačného procesu.
CRF pozostáva:
- z vybudovanej knižnice Mila Urbana v priestoroch školy,
- z Pamätnej izby Rabčického folklóru, v ktorej sú umiestnené pôvodné goralské kroje a predmety tradičnej ľudovej tvorby,
- z vybudovaného pódia k realizácií folklórnych vystúpení.


Plán aktivít CRF na najbližšie obdobie:

9.7. 2017 Klenoty goralského folklóru

8.9. 2017 Folklórne pásmo: Rafačky

6. 10. 2017 Piesne spod Babej Hory


Viac informácii o činnosti CRF získate na emailovej adrese zsrabcice.projekt@gmail.com

Podrobnejšie informácie o aktivitách budú zverejňované na webovej stránke ZŠ s MŠ Rabčice 194.

Ďakujeme Nadácii VÚB za grantovú podporu 

img_0627

 

Videá

https://youtu.be/tRrcMzkfinc

https://youtu.be/v1v6DMFgqNE

img_0630

Foto z vybudovaného pódia na regionálnu výchovu:

 

Dni obce Rabčice 2017