Regionálna súťaž Šikovný technik v Rabčiciach

Žiaci Amavet klubu 969 z Rabčíc zorganizovali 18.10.2017 regionálnu súťaž Šikovný technik pre žiakov 7. až 9.ročník ZŠ na preverenie zručnosti, logické myslenia a vedomosti z elektrotechniky, strojárstva, matematiky a aj z Angličtiny. Štyridsať žiakov si prichystalo vedomostné ale aj zábavné súťažné úlohy pre súťažiace dvojice z Oravských škôl. Súťažiacich potrápilo meranie rozmerov výrobku pomocou digitálneho posuvného meradla ale aj zloženie logického hlavolamu. Praktickú časť – zostrojenie plátového spoja, zvládla len jedna dvojica bez straty bodov. Prvé miesto získali Ján Marlenga a Patrik Rusnák zo ZŠ Oravská Polhora, druhé miesto Margita Tomáňová a Zuzana Šubjaková zo ZŠ Hruštín a tretie miesto Peter Pilarčík a Martin Randjak zo ZŠ Rabča. Naši žiaci pohostili súťažiacich občerstvením, ktoré sami pripravili a aj hodnotili všetky súťažné úlohy. Súťaž zodpovedne pripravovali niekoľko týždňov s vedúcim Amavet klubu Ing. Angelou Bigošovou a dokázali to bravúrne.

Galéria k článku:

Ing. Angela Bigošová