Pedagogický klub s výstupom

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť.

         

 

/domain/zsrabcice/files/krumpovaCC81_spraCC81vai..docx

 

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

      

 

/domain/zsrabcice/files/veronika-i.spraCC81va.docx

 

 

1.10.2019

 

/domain/zsrabcice/files/2krumpova_rabcice-_funkcna-29sprE280A0va-o-uCC88innosti-klubu_f---koCC81pia-2.docx

pedagogický klub - čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

 

 

 

 

15.10.2019

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

15.10.2019

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

 

5. 11.2019 

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

19.11. 2019

 

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

PK čitateľskej gramotnosti - prierezové  témy

19.11.2019

 

3.12.2019

 

3.12. 2019

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti  s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

17.12. 2019

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

17.12.2019

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2020

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

 

 

 

7.1. 

Pedaogogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

21.1.2020

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

21.1.2020

Klub čitateľskej gramotnosti-prierezové témy

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 4. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-4.2.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 4. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-priro.-gram.-4.-februara-2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 18. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-18.2.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 18. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirod.-gram-18.2.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 3. marca 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-3.3.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 3. marca 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematika-gramotnos5-3.3.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 2. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirdovedna-gram-2.6.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 2. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirdovedna-gram-2.6.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 16. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-16.6.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 16. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirod.-gram.-16.6.2020-compressed.pdf

 

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby--september-2020/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-mat.-prirod.-gram-22.09.20.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby--september-2020/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-22.09.20.pdf

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy -29.09.2020

http://www.zsrabcice.sk/domain/zsrabcice/files/20132014/13.10.20-1157-office-lens28129.pdf

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť -29.09.2020

http://www.zsrabcice.sk/domain/zsrabcice/files/20132014/13.10.20-1157-office-lens28429.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 6. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-6.-oktobra-2020/sprava-o-cinnosti-pedagogickeho-klubu-funkcnej-gramotnosti-6.-oktobra-2020_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy 6. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-6.-oktobra-2020/sprava-o-cinnosti-pedagogickeho-klubu-citatelska-gramotnost-6.-oktobra-2020_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 20. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-20.-oktobra-2020/klub-funkcnej-gramotnosti-matematicka-a-prirodovedna-20.-oktobra-2020_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy, 20. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-20.-oktobra-2020/klub-citatelskej-gramotnosti-20.-oktobra-2020_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy 19. januára 2021
/domain/zsrabcice/files/kluby-januar-2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-19.01.2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy 26. januára 2021
/domain/zsrabcice/files/kluby-januar-2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-26.01.2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 26. januára 2021
/domain/zsrabcice/files/kluby-januar-2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-mat-gram.-26.-1.-2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 19. januára 2021
/domain/zsrabcice/files/kluby-januar-2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-mat.-gram.-19.-01.-2021_compressed.pdf

 

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 2. febrúára 2021

 /domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-2.-februara-2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 16. februára 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-16.-februara-2021.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 2. marca 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-2.-marca-2021.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 16. marca 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-16.-marca-2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 6. apríla 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-6.-aprila-2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 20. apríla 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-20.-aprila-2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 4. mája 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-4.-maja-2021.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 18. mája 2021

/domain/zsrabcice/files/citatelska-gramotnost-feb.-mar.-apr.-maj./klub-citatelskej-gramotnosti-18.-maja-2021_compressed.pdf

 

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 2. februára 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-2.-februara-2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 16. februára 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-16.-februara-2021.pdf

 

Klub funkčnej gramotnost s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 2. marca 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-2.-marca-2021.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 16. marca 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-16.-marca-2021.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 6. apríla 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-6.-aprila-2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 20. apríla 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-20.-aprila-2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 4. mája 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-4.-maja-2021.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 18. mája 2021

/domain/zsrabcice/files/funkcna-gramotnost-kluby-feb.-mar.-apr.-maj.-2021/klub-funkcnej-gramotnosti-18.-maja-2021.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 01. júna 2021

/domain/zsrabcice/files/28.09.2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-funk.-mat.-gram.-01.06.2021_compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť, 15. júna 2021

/domain/zsrabcice/files/28.09.2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-funk.-mat.-gram-15.06.2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy, 1. júna 2021

/domain/zsrabcice/files/28.09.2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-01.06.2021_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti -prierezové témy. 15. júna 2021

/domain/zsrabcice/files/28.09.2021/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-15.06.2021_compressed.pdf