Pedagogický klub s výstupom

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť.

         

 

/domain/zsrabcice/files/krumpovaCC81_spraCC81vai..docx

 

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

      

 

/domain/zsrabcice/files/veronika-i.spraCC81va.docx

 

 

1.10.2019

 

/domain/zsrabcice/files/2krumpova_rabcice-_funkcna-29sprE280A0va-o-uCC88innosti-klubu_f---koCC81pia-2.docx

pedagogický klub - čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

 

 

 

 

15.10.2019

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

15.10.2019

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

 

5. 11.2019 

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

19.11. 2019

 

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

PK čitateľskej gramotnosti - prierezové  témy

19.11.2019

 

3.12.2019

 

3.12. 2019

Pedagogický klub funkčnej gramotnosti  s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

17.12. 2019

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

17.12.2019

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2020

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

 

 

 

 

7.1. 

Pedaogogický klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

 

 

21.1.2020

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

 

21.1.2020

Klub čitateľskej gramotnosti-prierezové témy

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 4. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-4.2.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 4. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-priro.-gram.-4.-februara-2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 18. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-18.2.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 18. februára 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirod.-gram-18.2.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 3. marca 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-3.3.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 3. marca 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematika-gramotnos5-3.3.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 2. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirdovedna-gram-2.6.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 2. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirdovedna-gram-2.6.2020-compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy 16. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/citatelska-gramotnost-16.6.2020-compressed.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 16. júna 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-24-juna/matematicka-a-prirod.-gram.-16.6.2020-compressed.pdf

 

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby--september-2020/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-mat.-prirod.-gram-22.09.20.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby--september-2020/sprava-o-cinnosti-ped.-klu.-cit.-gram.-22.09.20.pdf

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy -29.09.2020

http://www.zsrabcice.sk/domain/zsrabcice/files/20132014/13.10.20-1157-office-lens28129.pdf

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť -29.09.2020

http://www.zsrabcice.sk/domain/zsrabcice/files/20132014/13.10.20-1157-office-lens28429.pdf

 

Klub funkčnej gramotnosti s dôrazom na matematickú a prírodovednú gramotnosť 6. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-6.-oktobra-2020/sprava-o-cinnosti-pedagogickeho-klubu-funkcnej-gramotnosti-6.-oktobra-2020_compressed.pdf

 

Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy 6. októbra 2020

/domain/zsrabcice/files/pedagogicke-kluby-6.-oktobra-2020/sprava-o-cinnosti-pedagogickeho-klubu-citatelska-gramotnost-6.-oktobra-2020_compressed.pdf