Kultúrno-osvetový program: Kalina v leše – od šoltýsa Ramzu po súčasnosť.

 

Žiaci ZŠ s MŠ Rabčice, ktorí sú členmi detského folklórneho súboru Kašunka nacvičili nový program, ktorý približuje celý proces vzniku goralskej obce Rabčice, a to prostredníctvom najstarších goralských piesní spojených s inscenáciou života v obci v 17. storočí. Pieseň Kalina v leše, zaspievali tak, ako by ju spieval šoltýs Ramza. Pieseň „Na Boře", ktorá je spojená s prezentáciou života v18. storočí, hovorí o tom, aké bolo náročné pestovanie ľanu, hlavnej suroviny pre obživu ľudí, a táto pieseň bola hlavnou znelkou programu.

K tomuto obdobiu života obce patria ďalšie pesničky, ktoré postupne ukazujú dávny život a približujú významných rodákov z obce Rabčice (Milo Urban, Jozef Klinovský, Karol Klinovský a ďalší). Pesničkou „Ľuličky ľuľané" predstavili deti z DFS Kašunka prostredníctvom dramatizácie - ako sa hrali deti v 17. storočí, a ako by vyzerali „škôlky pre najmenších" v týchto časoch.

Kultúrno - osvetový program bol zrealizovaný vďaka podpore Nadácie SPP.

Ďakujeme