Prehľad o prevádzkových zamestnancoch

 

 

Meno a priezvisko

Zaradenie

Poznámka

Mgr. Marta Oghinciucová

samostatná účtovníčka

 

Janka Slovíková

personálno-mzdová prac.

0,5

Michal Chromek

administratívny pracovník

0,5 (chránená dielňa)

Janka Slovíková

upratovačka

 

Marianna Fidrová

upratovačka

 

Eva Kyrczová

Upratovačka- telocvičňa

0,2